Riksrevisionen granskar arbetet mot läckor av nationella prov

Riksrevisionen granskar nu Skolverkets och Skolinspektionens arbete mot otillåten spridning av nationella prov.

 

Trots ansträngningar att förhindra den otillåtna spridningen av nationella prov har problemet vuxit i omfattning. Bara under våren 2018 har flera prov läckt ut i förväg och i sex fall har proven blivit så spridda att Skolverket rekommenderat skolorna att använda ersättningsprov.

– […]

Av |29 augusti, 2018|Nyheter, Utbildning och Skola|

Tandläkarexamen i både Polen och Sverige

Det är relativt vanligt att svenska medborgare utbildar sig till tandläkare i Polen. Förändringar av utbildnings- och praktiksystemet i Polen har dock gjort att de som inte kan polska hamnat i kläm utan möjligheter att avsluta sin utbildning.

- Det är slöseri att inte ta vara på kompetensen hos personer med en lång och avancerad […]

Av |27 augusti, 2018|Nyheter, Utbildning och Skola|

Fler åtgärder mot fusk på högskoleprovet

Kroppsvisitering av deltagare eller sekretesskydd för den som anmäler misstänkt fusk. Det kan bli framtida åtgärder för att förhindra fusk på högskoleprovet. Nu har regeringen beslutat att tillsätta en ny utredning.

– Många jobbar väldigt hårt för att få läsa sin drömutbildning på högskolan. Då är det djupt orättvist när det finns personer som tränger […]

Av |27 augusti, 2018|Nyheter, Utbildning och Skola|

Fler ska kunna läsa vidare

Basåret ska kunna kombineras med andra utbildningar som förbereder för högskolestudier. Det har regeringen beslutat.

Beslutet innebär också att de studerande på dessa utbildningar får fler rättigheter och att lärosätena får större frihet i vilka utbildningar de anordnar för personer som behöver komplettera sin utbildning innan de får studera på högskolenivå.

– Ett mer flexibelt basår […]

Av |17 augusti, 2018|Nyheter, Utbildning och Skola|

Här finns yrkena som ger jobb

De unga som i höst kommit in på utbildningar till lärare, officerare och präster kommer att ha lätt att få jobb om fem år, visar Sacos årliga prognos av framtidens arbetsmarknad för akademiker. Tuffare blir det för kommunikatörer och hälsovetare.

– Vi vill bidra till med fakta för ett av de viktigaste valen du gör […]

Fler vägar för att bli lärare

Enligt beräkningar kommer omkring 45 000 lärare saknas inom de närmsta fem åren. Regeringen vill se fler vägar in i läraryrket.

- För att fler ska ställa om till läraryrket måste vi ha flexibla utbildningsvägar och då ska man inte hindras av väntetider eller stängda dörrar. Arbetslivserfarenhet och tidigare studier ska tas tillvara, och det […]

Nya antagningsregler till högskoleutbildning

Den 5 juli fattade regeringen beslut om nya bestämmelser för tillträde till högskolan. De nya bestämmelserna har ett tydligt fokus på kompetens och att individen ska ha det som krävs för att kunna ta till sig och slutföra en högskoleutbildning.

Regeringen har också beslutat om en försöksverksamhet med ett nationellt behörighetsprov för personer som inte […]

Sfi-undervisningen ska kvalitetssäkras

För att fler nyanlända ska lära sig svenska fortare måste sfi-utbildningen bedrivas med hög kvalitet, anser regeringen och tillsätter nu en utredning som ska se över hur sfi (kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare) behöver förändras för att förbättra genomströmningen inom sfi och underlätta övergång till och kombination med annan vuxenutbildning.

Förra året tog sfi […]

Fler antagna till höstens högskoleutbildningar

26 av de universitet och högskolor som erbjuder högskoleutbildningar i höst ökar antalet antagna jämfört med höstterminen 2017.

Universitets- och högskolerådet, UHR, har meddelat 275 231 sökande att de har antagits till en högskoleutbildning i höst.

Jämfört med det första urvalet för höstterminen 2017 är det en ökning med 5 940 personer (2,2 %). Antalet behöriga […]

Mer matte på högstadiet

Regeringen vill att eleverna lär sig mer matematik och utökar undervisningstiden i grundskolan och motsvarande skolformer med 105 timmer per år. Utökningen motsvarar en timme per vecka för årskurs 7-9.

– Alldeles för många elever missar behörigheten till gymnasiet för att man har svårt för matematiken. Med mer tid får fler chansen att knäcka svåra […]