Legitimation för kuratorer

Legitimation ska införas för kuratorer inom hälso- och sjukvården. Nu inför därför regeringen en hälso- och sjukvårdskuratorsexamen som ska vara grunden för legitimation.

Hälso- och sjukvårdskuratorsexamen blir en yrkesexamen på avancerad nivå och omfattas av 60 högskolepoäng. För examen ställs också krav på avlagd socionomexamen eller annan motsvarande examen. Den totala omfattningen av utbildningen (socionomexamen […]

Längre läkarutbildning

Läkarutbildningen utökas till sex år och får en ny examensbeskrivning. Det är förslaget från regeringen som nu skickas ut på remiss.

Regeringen vill att en längre och mer anpassad utbildning till läkarexamen ska kunna leda till legitimation. I en lagrådsremiss har regeringen tidigare därför föreslagit att det nuvarande kravet på allmäntjänstgöring (AT) för att få […]

Högskoleutbildning inom AI

Regeringen anser att behovet av fördjupade kunskaper om artificiell intelligens (AI) är stort på arbetsmarknaden och i det övriga samhället. Regeringen gör därför en särskild satsning på högskoleutbildning inom AI.

– Jag delar inte oron för att ny teknik ska ta jobben. Tvärtom tror jag att Sverige har goda förutsättningar att dra nytta av de […]

Låna till körkort

Från och med den 1 september kan man ta CSN-lån för körkortsutbildning.

Många lediga jobb kräver körkort och ofta är körkort också ett krav för arbeten som inte kräver längre arbetslivserfarenhet eller omfattande utbildning. Att ha körkort kan därför öka chansen till arbete. För att förbättra möjligheten att matchas mot arbete införs därför nu en […]

M-väljare vill ta bort vinstuttag i skolan

Lärarnas Riksförbunds stora väljarundersökning visar att moderaternas väljare anser det fria skolvalet vara viktigt, men samtidigt är många negativa till vinstuttag.

– Det är tydligt att moderata väljare inte ser valfrihet och vinstuttag som förutsättningar för varandra. De anser att det fria skolvalet är viktigt, men samtidigt är många emot vinstuttag i skolan – och […]

Utrikesfödda vill ogärna ta studielån

Lånebenägenheten hos inrikes födda med föräldrar som är födda i Sverige är 74,2 procent. Motsvarande siffra för utrikes födda är 50,3 procent, visar ny undersökning från CSN.

CSN har djupintervjuat 20 personer med utländsk bakgrund om varför de tvekar att ta studielån. Ett tydligt svar från de svarande är att det finns en okunskap om […]

Distansundervisning ska öka

Även de som bor utanför campus-orterna ska ha tillgång till eftergymnasial utbildning vid universitet, högskolor och yrkeshögskola, enligt regeringen.

Därför får Universitets- och högskolerådet (UHR) får totalt 40 miljoner kronor under åren 2019–2020 till projekt som utvecklar distansutbildningen.
– Ett av de vanligaste problemen som företagare på landsbygden brukar lyfta med mig är svårigheterna att få […]

För få vill läsa till lärare

Det råder stor brist på lärare och vårdpersonal. Men antalet sökande skulle behöva öka betydligt till många av utbildningarna. 8 000 nya lärarstudenter skulle behöva börja varje år, visar Universitetskanslersämbetets (UKÄ) årsrapport.

De senaste åren har problemen med kompetensförsörjningen inom skola och vård blivit allt mer uppenbara. Staten har därför gett universiteten och högskolorna ytterligare […]

Modersmålsundervisningen ska bli bättre

Elever som utvecklar sitt modersmål har lättare att lära sig svenska och får bättre resultat i skolan. Nu vill regeringen undersöka hur modersmålsundervisningen går att utveckla.

– Elever som får utveckla sitt modersmål klarar också ofta svenskan bättre. Studiehandledning på modersmålet kan stärka lärandet i alla ämnen. Därför ska fler elever få modersmålsundervisning och kvaliteten […]

Modernisering av basåret

Basårsutbildningen föreslås kombineras med andra högskoleintroducerande utbildningar.

– Basåret gör att fler kan komplettera sina kunskaper och bli behöriga till en högskoleutbildning inom områden där det saknas arbetskraft på arbetsmarknaden. Det är en viktig beståndsdel i det livslånga lärandet och har haft stor betydelse för rekryteringen till bland annat tekniska utbildningar, säger Helene Hellmark Knutsson, […]