Ordning i svenska skolor

Det är bättre ordning i den svenska skolan än vad som påstås på debattsidor och bland politiker, visar en forskarrapport.

Då och då höjs röster för införande av betyg eller skriftliga omdömen i ordning och uppförande. En ny stor klassrumsstudie från Karlstads universitet visar dock att arbetsklimatet i de flesta klassrum i överlag är väldigt […]

Entreprenörskap och företagande i skolan

Under 2018 gör regeringen tre satsningar för att unga i grundskolan, gymnasieskolan samt vid högskolor och universitet ska få ett ökat intresse för och bättre kunskap i företagande. Totalt handlar det om 20 miljoner kronor.

Nya uppdrag går till Skolverket, Tillväxtverket och till att finansiera en pilotsatsning hos IVA (Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien). Syftet är att få […]

Färre vill bli lärare

Allt färre vill bli förskollärare, grundlärare och ämneslärare, medan intresset för att utbilda sig till yrkeslärare och speciallärare ökar.

Totalt minskade andelen sökande till lärarutbildningarna med 5,4 procent inför höstterminen. För utbildningarna till förskollärare var minskningen drygt 13 procent, visar Universitets- och högskolerådet, UHR:s analys av antalet sökande till höstens högskoleutbildningar.

– Det är en oroande […]

Stress i skolan ger psykisk ohälsa

Andelen 13- och 15-åringar som rapporterar återkommande symtom på stress och psykisk ohälsa – som sömnsvårigheter, nedstämdhet och magont – fördubblades i Sverige under perioden 1985–2014, visar en ny rapport från Folkhälsomyndigheten.

– Det har varit en trend under de senaste 30 åren och en oroande utveckling. Eftersom trenden dessutom har varit tydligare i Sverige […]

Lärarna fortsätter administrera

Lärarna fortsätter att dokumentera och administrera trots att bland annat kravet på individuella skriftliga utvecklingsplaner i årskurser med betyg tagits bort, enligt en ny rapport från Ifau.

År 2013 genomfördes två reformer med syfte att minska lärares arbete med dokumentation och administration. Kraven på skriftliga individuella utvecklingsplaner i årskurser där det finns betyg togs bort […]

Fler studerar på gymnasiet

Antalet ungdomar på gymnasiet med studiebidrag har gått ner under nio års tid. Nu vänder trenden uppåt igen. 2017 fick 407 700 studerande studiebidrag, 10 400 fler än 2016, visar CSN:s nya årsrapport.

- Det beror på att de ungdomskullar som studerar i gymnasieskolan har blivit större. Antalet fortsätter öka de närmaste åren, säger Carl-Johan […]

Fler ska få sitt tidigare lärande bedömt och erkänt

Fler personer kan få sitt tidigare lärande bedömt och erkänt för tillgodoräknande inom högskolan. Erkännandet av människors tidigare lärande – oavsett var, när och hur kompetensen har utvecklats – ska bli mer generöst, flexibelt och rättvist, anser Valideringsdelegationen i sitt förslag som lämnats över till regeringen.

- Inte minst bland yrkesverksamma och personer med kompetens […]

Trots höga betyg läser studenterna inte vidare

En stor grupp unga, med föräldrar med låg utbildning, väljer bort universitet och högskola trots att de har höga betyg från gymnasieskolan, visar forskning från Universitetskanslersämbetet, UKÄ.

- Det finns en stor grupp unga som presterar bra på gymnasiet men ändå inte studerar vidare. Vi kan se att dessa i huvudsak kommer från studieovana hem. […]

Slut på stillasittande elever

Skolverket ska föreslå hur mer rörelse kan bli en del av vardagen i grundskolan för att eleverna ska höja sina studieprestationer. Forskning visar att det finns positiva kopplingar mellan fysisk aktivitet och prestationer i skolan.

– Barn som rör sig lär sig mer. Därför är det viktigt att det som länge har stått i läroplanen […]

Ökning av fristående gymnasieskolor

Skolinspektionen har fått in 317 ansökningar om att starta eller utöka fristående skolor. Detta är en ökning med 30 procent jämfört med föregående år.

Ökningen beror främst på att antalet ansökningar om gymnasieskola har ökat både gällande nyetableringar och utökningar, sammanlagt med 45 procent.

Antalet ansökningar om att starta fristående grundskolor har däremot minskat jämfört med […]