Mer pengar till Sveriges studerande

Den 1 juli höjdes studiemedlens bidragsdel med cirka 300 kronor per studiemånad för heltidsstuderande.

Samtidigt höjdes studiebidraget inom studiehjälpen, som främst lämnas till elever i gymnasieskolan, med cirka 200 kronor per månad. Höjningen av studiebidraget inom studiehjälpen innebär dessutom en retroaktiv utbetalning på 900 kronor för tiden från och med den 1 mars.

– Det är […]

Pornografi på schemat

Skolverket ska se över hur hedersrelaterat våld och förtryck, samtycke och pornografi kan omfattas av undervisningen.

- Med en samtyckeslagstiftning på plats behöver vi bygga en samtyckeskultur, och det börjar i skolan. Samtycke ska vara grunden för sex- och samlevnadsundervisningen. En stark sex- och samlevnadsundervisning förutsätter också att frågor om heder och porr omfattas av […]

Att jobba lönar sig

Det lönar sig att jobba på, visar ny forskning av kognitionsvetare vid Lunds universitet. Elever som inte ger sig utan försöker igen lyckas betydligt bättre.

Forskarna från The Educational Technology Group vid Lunds universitet och Linköpings universitet har använt sig av ett digitalt historiespel för att utvärdera hur uthållighet påverkar elevers prestationer. De fann att […]

Fler ska klara gymnasiet

Ett sätt att öka genomströmningen i gymnasieskolan är att fler elever klarar av ett introduktionsprogram för att sedan kunna fortsätta studierna inom ett nationellt gymnasieprogram eller gå ut i arbetslivet. Därför ska bestämmelserna om vad som ska ingå i en individuell studieplan och i ett gymnasieintyg förtydligas.

Ändringarna innebär att språkintroduktionen i svenska eller svenska […]

Tandhygienistutbildningen blir treårig

Regeringen har beslutat att förlänga tandhygienistutbildningen från två till tre års heltidsstudier.

– Mer bredd och djup i utbildningen innebär att vi kan höja kvaliteten i tandvården. Det är också positivt för kunskapsutvecklingen och forskningen inom oral hälsa, och det skapar nya möjligheter till livslångt lärande för tandhygienisterna, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre […]

Legitimation för kuratorer

Legitimation ska införas för kuratorer inom hälso- och sjukvården. Nu inför därför regeringen en hälso- och sjukvårdskuratorsexamen som ska vara grunden för legitimation.

Hälso- och sjukvårdskuratorsexamen blir en yrkesexamen på avancerad nivå och omfattas av 60 högskolepoäng. För examen ställs också krav på avlagd socionomexamen eller annan motsvarande examen. Den totala omfattningen av utbildningen (socionomexamen […]

Längre läkarutbildning

Läkarutbildningen utökas till sex år och får en ny examensbeskrivning. Det är förslaget från regeringen som nu skickas ut på remiss.

Regeringen vill att en längre och mer anpassad utbildning till läkarexamen ska kunna leda till legitimation. I en lagrådsremiss har regeringen tidigare därför föreslagit att det nuvarande kravet på allmäntjänstgöring (AT) för att få […]

Högskoleutbildning inom AI

Regeringen anser att behovet av fördjupade kunskaper om artificiell intelligens (AI) är stort på arbetsmarknaden och i det övriga samhället. Regeringen gör därför en särskild satsning på högskoleutbildning inom AI.

– Jag delar inte oron för att ny teknik ska ta jobben. Tvärtom tror jag att Sverige har goda förutsättningar att dra nytta av de […]

Låna till körkort

Från och med den 1 september kan man ta CSN-lån för körkortsutbildning.

Många lediga jobb kräver körkort och ofta är körkort också ett krav för arbeten som inte kräver längre arbetslivserfarenhet eller omfattande utbildning. Att ha körkort kan därför öka chansen till arbete. För att förbättra möjligheten att matchas mot arbete införs därför nu en […]

M-väljare vill ta bort vinstuttag i skolan

Lärarnas Riksförbunds stora väljarundersökning visar att moderaternas väljare anser det fria skolvalet vara viktigt, men samtidigt är många negativa till vinstuttag.

– Det är tydligt att moderata väljare inte ser valfrihet och vinstuttag som förutsättningar för varandra. De anser att det fria skolvalet är viktigt, men samtidigt är många emot vinstuttag i skolan – och […]