Skolkande elever ökar

27 800 elever på gymnasiet fick studiebidraget indraget på grund av skolk det gångna läsåret. Det motsvarar 8,5 procent av alla elever. Fristående skolor rapporterar en högre andel skolkare än de kommunala skolorna.

Gruppen utländska medborgare har ökat i antal på senare år, mycket beroende på att det kommit fler flyktingar till Sverige. Många i […]

Nya antagningsregler till högskolan

Regeringen har fattat beslut om nya bestämmelser om antagning till högskoleutbildning, med ett större fokus på individens kompetens än tidigare. Det blir också tydligare för den sökande vad som krävs för att kunna antas.

− Samhälle och arbetsmarknad förändras snabbt utifrån digitalisering och globalisering, vi ser hur gamla yrken försvinner samtidigt som helt nya skapas. […]

Polisutbildning till Borås

För att öka antalet polisanställda  har regeringen ökat anslaget till Polismyndigheten med totalt 7,1 miljarder kronor för åren 2018–2020. Den gör att Polismyndigheten nu kan starta landets femte polisutbildning, som ska bedrivas vid Högskolan i Borås.

– Beslutet möjliggör för Högskolan i Borås att starta en ny polisutbildning, och det behöver Sverige för att möta […]

Mer pengar till Sveriges studerande

Den 1 juli höjdes studiemedlens bidragsdel med cirka 300 kronor per studiemånad för heltidsstuderande.

Samtidigt höjdes studiebidraget inom studiehjälpen, som främst lämnas till elever i gymnasieskolan, med cirka 200 kronor per månad. Höjningen av studiebidraget inom studiehjälpen innebär dessutom en retroaktiv utbetalning på 900 kronor för tiden från och med den 1 mars.

– Det är […]

Pornografi på schemat

Skolverket ska se över hur hedersrelaterat våld och förtryck, samtycke och pornografi kan omfattas av undervisningen.

- Med en samtyckeslagstiftning på plats behöver vi bygga en samtyckeskultur, och det börjar i skolan. Samtycke ska vara grunden för sex- och samlevnadsundervisningen. En stark sex- och samlevnadsundervisning förutsätter också att frågor om heder och porr omfattas av […]

Att jobba lönar sig

Det lönar sig att jobba på, visar ny forskning av kognitionsvetare vid Lunds universitet. Elever som inte ger sig utan försöker igen lyckas betydligt bättre.

Forskarna från The Educational Technology Group vid Lunds universitet och Linköpings universitet har använt sig av ett digitalt historiespel för att utvärdera hur uthållighet påverkar elevers prestationer. De fann att […]

Fler ska klara gymnasiet

Ett sätt att öka genomströmningen i gymnasieskolan är att fler elever klarar av ett introduktionsprogram för att sedan kunna fortsätta studierna inom ett nationellt gymnasieprogram eller gå ut i arbetslivet. Därför ska bestämmelserna om vad som ska ingå i en individuell studieplan och i ett gymnasieintyg förtydligas.

Ändringarna innebär att språkintroduktionen i svenska eller svenska […]

Tandhygienistutbildningen blir treårig

Regeringen har beslutat att förlänga tandhygienistutbildningen från två till tre års heltidsstudier.

– Mer bredd och djup i utbildningen innebär att vi kan höja kvaliteten i tandvården. Det är också positivt för kunskapsutvecklingen och forskningen inom oral hälsa, och det skapar nya möjligheter till livslångt lärande för tandhygienisterna, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre […]

Legitimation för kuratorer

Legitimation ska införas för kuratorer inom hälso- och sjukvården. Nu inför därför regeringen en hälso- och sjukvårdskuratorsexamen som ska vara grunden för legitimation.

Hälso- och sjukvårdskuratorsexamen blir en yrkesexamen på avancerad nivå och omfattas av 60 högskolepoäng. För examen ställs också krav på avlagd socionomexamen eller annan motsvarande examen. Den totala omfattningen av utbildningen (socionomexamen […]

Längre läkarutbildning

Läkarutbildningen utökas till sex år och får en ny examensbeskrivning. Det är förslaget från regeringen som nu skickas ut på remiss.

Regeringen vill att en längre och mer anpassad utbildning till läkarexamen ska kunna leda till legitimation. I en lagrådsremiss har regeringen tidigare därför föreslagit att det nuvarande kravet på allmäntjänstgöring (AT) för att få […]