Interpellationsdebatter i riksdagen. Ministrarna svarar på frågor som ledamöterna har ställt i sina interpellationer. Efter varje svar blir det debatt. Alla ledamöter som vill får delta i debatterna. Sänds i webb-tv, riksdagen.se, kl 13.00.
• Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér (S) svarar Jenny Petersson (M) om hemlösa barn.
• Socialminister Annika Strandhäll (S) svarar Karin Rågsjö (V) om ensamståendes rätt till assisterad befruktning och två interpellationer från Jenny Petersson (M), dels om dödfödda barn, dels om förlossningsvården.
• Civilminister Ardalan Shekarabi (S) svarar Helena Bouveng (M) om Välfärdsutredningens förslag och jämställdheten, Erik Andersson (M) om vinstförbudets påverkan på jämställdheten och Lars Beckman (M) om vinstförbud.
• Migrationsminister Heléne Fritzon (S) svarar Johan Forssell (M) om ensamkommande som hunnit fylla 18 år under sin asylprocess och Jesper Skalberg Karlsson (M) om kriminalisering av köp av hyreskontrakt.
• Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) svarar på sju interpellationer från Edward Riedl (M), dels om ökad sårbarhet vid centraliserad flygledning, dels om besparingar kring fjärrstyrning, dels om snöröjning i Norrland, dels om antalet handledartillstånd, dels två interpellationer om svarta körskolor, Saila Quicklund (M) om fjärrstyrd flygledning på Åre Östersund Airport och Carl-Oskar Bohlin (M) om dieselförbud i storstäder.

Ungdomsbarometern. Seminarium. Presentation av rapport som visar att var femte ung person som identifierar sig som vegetarian inte är vegetarian. Plats: Kammakargatan 9A, 3 tr, Stockholm, kl 08.00.

Finansiell stabilitet och makrotillsyn. Öppen utfrågning arrangerad av riksdagens finansutskott. Medverkar gör finansmarknadsminister Per Bolund (MP), riksbankschef Stefan Ingves, Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen, riksgäldsdirektör Hans Lindblad och riksrevisor Ingvar Mattson. Plats: Andrakammarsalen, ingång Riksplan. Seminariet kan följas via riksdagens webb-tv, riksdagen.se, kl 09.00.

Svensk Kärnbränslehanterings ansökan om tillstånd till ett slutförvar för använt kärnbränsle. Yttrande över ansökan överlämnas till regeringen av Mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten. Plats: Nacka tingsrätt, Nacka strand, Augustendalsvägen 20, Nacka, kl 11.00.

Effektivare hivprevention i teori och praktik. Seminarium. Arrangör: Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, SNS. Plats: Jakobsbergsgatan 18, Stockholm, kl 12.00.

Almedalsveckans framtid. Seminarium. Arrangör: Region Gotland. Plats: Ljusgården, Visborg, Visborgsallén 19, Visby kl 15.00.

Anton Nilsson – hundraåringen som gjorde revolution. Presentation: Arne Johansson. Arrangörer: ABF Stockholm, Arbetarnas kulturhistoriska sällskap och Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Lokal: Palmesalen, ABF-huset, Sveavägrn 41, Stockholm, kl 18.00.

EU-medlemsstaternas finansministrar möts i Bryssel. Ärenden: Framtida eurozonsutveckling och nya momsregler.

Världsekonomiskt forum inleds i  Davos, Schweiz.

Oscarsnomineringarna offentliggörs.

Onsdag 24 januari

Riksdagsdebatt om förslag, som behandlats i utskotten. Sänds i webb-tv, riksdagen.se, kl 09.00. Ärenden: Nationell strategi för samhällets informations- och cybersäkerhet. Ett mer effektivt informationsutbyte vid Nationellt centrum för terrorhotbedömning. Kontroll av biometriska kännetecken i resehandlingar. Renodling av Polismyndighetens arbetsuppgifter när länsstyrelserna tar över uppgifter på djurområdet. Cykelfrågor. Postfrågor. Riksrevisionens rapport om regeringens skatteutgiftsredovisning.

Digitaliseringen och demokratin. Seminarium. Den digitala utvecklingens möjligheter att förbättra demokratiska och hållbara Nordiska välfärdssamhällen – politiskt ledarskap och ansvar. Medverkande: bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson (MP), riksdagsledamot Hans Wallmark (M) ordförande för Nordiska rådets svenska delegation, Michael Tezschner, Nordiska rådets president, Claudia Olsson, vd Exponential AB, Jan Gulliksen, professor i människa-data interaktion, Ulf Bjereld, professor i statsvetenskap, riksdagsledamot Håkan Svenneling (V), utskottet för tillväxt och utveckling i Norden, riksdagsledamot Lars-Arne Staxäng (M), utskottet för kunskap och kultur i Norden, stortingsledamot Bente Stein Mathisen (H), utskottet för välfärd i Norden, och riksdagsledamot Phia Andersson (S), vice ordförande för Nordiska rådets svenska delegation. Arrangör: Nordiska rådet. Plats:  Förstakammarsalen, ingång Riksplan.
Paneldebatten är öppen för media och kan ses via webb-tv, riksdagen.se, kl 11.00.

Integration och arbetsmarknad. Vad vill Socialdemokraterna? Anförande av arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson. Arrangörer: ABF Stockholm och Norra Innerstans Socialdemokrater. Plats: Hjärtat, ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm, kl 18.30.

Prepping, förberedelser och tankar om undergången. Seminarium om effektiva förberedelser för olika samhällsstörningar. Medverkande: Herman Geijer, författare till Överlev katastrofen – tolv sätt att förbereda dig, Anna Maria Stawreberg, författare till Prepping – Att hoppas på det bästa, men förbereda sig på det värsta, Jan Alsander, Civilförsvarsförbundet, och Stina Wessling, konsult inom kriskommunikation åt MSB med ett särskilt intresse för krisberedskap och katastroffilmer. Arrangörer: ABF Stockholm, Civilförsvarsförbundet, Nordstedts och Ordfront Förlag. Lokal: Katasalen, ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm, kl 18.30.

Världsekonomiskt forum  i  Davos, Schweiz. Dag 2.

Torsdag 25 januari

Interpellationsdebatter i riksdagen. Sänds i webb-tv, riksdagen.se, kl 12.00.

Riksdagens frågestund. Fyra ministrar svarar på riksdagsledamöters muntliga frågor. Sänds i webb-tv, riksdagen.se, kl 14.00.

Svensk tjänsteexport i världsklass – så stärker vi den. Lunchseminarium. Medverkande: Medverkande: Anders Johnson, författare till rapporten Hur tvister säljer Sverige, statssekreterare Oscar Stenström, Utrikesdepartementet, europaparlamentariker Christofer Fjellner (M), rättssakkunnig Erik Sterner, Justitiedepartementet, advokat Kristoffer Löf, partner, Mannheimer Swartling Advokatbyrå och generalsekreterare Annette Magnusson, Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Arrangör: Stockholms Handelskammare. Plats: Brunnsgatan 2, Stockholm, kl 12.00.

Fredsrörelsen – en maktspelare? Seminarium. Medverkande: Lars Ingelstam, akademiker och aktiv debattör inom samhälls- och säkerhetsfrågor, Jonathan Feldman, docent i ekonomisk historia på Stockholms universitet. Samtalsledare: Salvador Perez, SCISER. Arrangörer: ABF Stockholm, Stockholms Centrum för Internationell Social och Ekonomisk Rekonstruktion (SCISER) och Stockholms Fredsförening. Plats: Palmesalen, ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm, kl 17.30.

Sydafrikas framtid med ett nytt ledarskap. Vilka svårigheter och möjligheter står landets nya ledare inför? Seminarium, Medverkande: Olimi Rugumayo, ekonomimagister, arbetar som ekonom med inriktning på affärsfacilitering i östra och södra Afrika, Anna Sundström, generalsekreterare i Olof Palmes Internationella Center som följt ANCs kongress nyligen i Soweto, Bengt Säve-Söderbergh, tidigare statssekreterare för biståndsfrågor, Sydafrikakännare, författare till en bok om svenskt solidaritetsstöd till Sydafrika under apartheidtiden. Samtalsledare: Deniz Kellecioglu, doktor i internationell ekonomi, arbetar för United Nations Economic Commission for Africa i Addis Abeba. Arrangörer: ABF Stockholm och Afrosvenskarnas riksförbund. Lokal: Katasalen, ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm, kl 18.00.

Vad är felet med dagens nationalekonomi? Seminarium om det globala studentupproret ”Rethinking Economics”. Merverkande: Ebba Boye, ledare för Rethinking Economics Norge och Lennart Erixon, nationalekonomiska institutionen, Stockholms universitet. Arrangörer: BF Stockholm, Katalys och Post-keynesianska nätverket. Plats: Sandlersalen, ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm, kl 18.00.

Världsekonomiskt forum i  Davos, Schweiz. Dag 3.

Policymöte i ECB. Europeiska centralbanken sammanträder i Frankfurt.

Fredag 26 januari

Interpellationsdebatter i riksdagen. Sänds i webb-tv, riksdagen.se, kl 09.00.

Återupprättelse eller utförsäkring? Politiskt frukostmöte. Samtal om utslagningen ur arbetslivet. Medverkande: Sultan Kayhan (S), riksdagsledamot. Hon har arbetat länge som strateg på Försäkringskassan och har nu möjlighet att delta i diskussionerna i Socialutskottet om hur vi minskar utslagningen ur arbetslivet. Arrangörer: ABF Stockholm och S-föreningen S-2000. Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm, kl 08.00.

Doktorspromotion. Promotionen är en examensfest för dem som tagit doktorsexamen under året. Under den högtidliga promotionsakten i aulan får de nya doktorerna ta emot hederstecken; hatt eller lagerkrans samt ring och diplom. Vid vinterpromotionen hyllas också hedersdoktorerna från Sverige och utlandet. Dessutom delas priser och utmärkelser ut till förtjänta personer. Välkomsthälsning av rektor Eva Åkesson. Arrangör: Uppsala universitet. Plats: Universitetshuset, Uppsala, kl 12.00.

Världsekonomiskt forum i Davos, Schweiz. Avslutningsdag.

Tjeckiska presidentvalet. Andra omgången. Dag 1.

Lördag 27 januari

Arbetarlitteraturens dag 2018. Per-Olof Mattsson presenterar forskning och en nyutkommen bok om Martin Andersen-Nexö. Under dagen kommer följande sällskap att presenteras: Ivar Lo-sällskapet | Jan Fridegårdsällskapet | Maria Sandelsällskapet | Sällskapet Moas Vänner | Johan-Olovsällskapet | Gunnar Kieri-sällskapet | Sara Lidman-sällskapet | Martin Koch-sällskapet | Karl Östmansällskapet | Lars Molinsällskapet | Albert Vikstensällskapet. Arrangörer: ABF Stockholm, Arbetarnas kulturhistoriska sällskap och Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Plats: Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek, Elektronvägen 2, Huddinge (pendeltågsstation Flemingsberg), kl 11.00.

Moa-priset 2017 till Anna Jörgensdotter. Seminarium och prisutdelning. Anna Jörgensdotter tar emot priset och samtalar med Ebba Witt-Brattström och Monica Widman Lundmark, förbundssekreterare på ABF. Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm, kl 14.00.

Flyktingsituationen på Afrikas horn. Öppet möte om situationen i östra Afrika. Medverkande: Anders Österberg, S-riksdagsledamot, och Abebe Hailu, S-kandidat i höstens landstingsval. Arrangörer: ABF Stockholm, Hjärta – Troende Socialdemokrater i Stockholm och Socialdemokrater för Tro och Solidaritet. Plats: Bagarmossen Folkets Hus, Stockholm, kl 14.00.

Tjeckiska presidentvalet. Andra omgången. Dag 2.

Söndag 28 januari

Presidentval i Finland, första omgången.

Presidentval i Cypern, första omgången.

Måndag 29 januari

Ungdomens riksdag 2017/18. Under hösten har 115 gymnasieklasser skrivit motioner och förberett debattinlägg. 349 elever kommer till riksdagen för att representera sina klasser. I riksdagen kommer eleverna att diskutera klassernas motioner och debattera i kammaren. I frågestunden får elever också möjlighet att ställa frågor till ministrar i regeringen. Talman Urban Ahlin öppnar Ungdomens riksdag. Medverkande statsråd: Finansminister Magdalena Andersson, samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan,  gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström, försvarsminister Peter Hultqvist, kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke. Plats: Kammaren, Sveriges riksdag, kl 09.30.

Året var 1918. Krig, hungerupplopp, revolution, rösträtt och demokrati. Göran Eriksson, ordförande i PRO Kultur, berättar.. Arrangörer: ABF Stockholm och PRO Kultur. Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm, kl 14.00.

Israel-Palestina-konflikten. Och om den planerade flytten av USA:s ambassad till Jerusalem. Medverkande: Lucia Ardovini, forskare vid utrikespolitiska institutets program för Mellanöstern och Nordafrika, bl a sakkunnig rörande relationen mellan Fatah och Hamas, Ulf Carmesund, internationell sekreterare, Socialdemokrater för Tro och Solidaritet, STS, Hans Josefsson, förbundssekreterare i Socialdemokrater för Tro och Solidaritet, STS, som nyligen gjort en studieresa till Israel, Palestina och Egypten och Matts Mattsson, fil dr i socialt arbete, docent i pedagogik, ekumenisk följeslagare och författare till boken Status Quo? (Daidalos 2017).Arrangörer: ABF Stockholm och Socialdemokrater för Tro och Solidaritet. Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm, kl 18.00.

Att sätta klass på agendan. Det svenska klassamhället och den politiska diskursen. Deltagare: Göran Therborn, professor i sociologi och författare till bl a ”Ojämlikheten dödar”, Majsa Allelin, forskare vid Göteborgs universitet, Karin Pettersson, politisk chefredaktör Aftonbladet, David Eklind Kloo, Handels och Daniel Suhonen, Katalys. . Arrangörer: ABF Stockholm och Katalys. Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm, kl 18.00.

Europeiska unionens jordbruks- och fiskeministrar håller ministerrådsmöte i Bryssel.

Europeiska unionens EU-ministrar håller ministerrådsmöte i Bryssel.

Fredskongress om Syrien. Arrangeras av Ryssland med deltagande av Iran och Turkiet. Dag 1.

Tisdag 30 januari

Trumps första år vid makten – en amerikansk säkerhetspolitik i förändring? Seminarium. Medverkande: Dr Niklas H. Rossbach, forskare, FOI, och Anna Wieslander, Director for Northern Europe at the Atlantic Council. Arrangör: Folk och Försvar. Plats: Lilla Nygatan 14, Stockholm, kl 09.00.

Den nordiska modellens framtid. Lunchseminarium. Medverkande: Mats Wingborg, utredare och författare av projektets första rapport, Håkan A Bengtsson, VD Arenagruppen och författare av projektets andra rapport, Jesper Bengtsson, chef Tankesmedjan Tiden och författare av projektets slutrapport, Eva Gouvelin, förbundsordförande Livsmedelsarbetareförbundet. Samtalet leds av Monika Arvidsson, utredare på LO:s internationella enhet. Arrangör: Tankesmedjan Tiden. Plats: Socialdemokraternas Hus, Sveavägen 68, Stockholm, kl 12.00.

Kärnvapenförbudet – hur avancerar processen? Seminarium. Medverkande: Hans Blix, tidigare utrikesminister och tidigare generaldirektör för IAEA, Josefin Lind, generalsekreterare i Svenska läkare mot kärnvapen och svensk representant i ICAN, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, som 2017 tilldelades Nobels fredspris, Maj Britt Theorin, nedrustningsambassadör och chef för svenska nedrustningsdelegationen 1982-1991, Eva Walder, Sveriges nedrustningsambassadör, och Gabrielle Irsten, politiskt programansvarig, IKFF, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet. Arrangör: Nätverket för kärnvapennedrustning (där Palmecentret är medlem) och ABF Stockholm, Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm, kl 18.00.

Fredskongress om Syrien. Arrangeras av Ryssland med deltagande av Iran och Turkiet. Dag 2.

State of the Union.Tal till nationen av USA:s president Donald Trump.

Onsdag 31 januari

Torsdag 1 februari

Fredag 2 februari

Lördag 3 februari

Söndag 4 februari

President- och parlamentsval i Costa Rica.

Måndag 5 februari

Industridagen 2018 – Människan i digitaliseringen. Konferens. Medverkan av statsminister Stefan Löfven (S), och M-ledaren Ulf Kristersson. Arrangör: Industrirådet. Utdelning av Industrins jämställdhetspris. Plats: Flyghangar på Saab i Linköping, Åkerbogatan 10, Linköping, kl 08.00.

Nationell plan för svensk transportinfrastruktur ska presenteras av regeringen under våren. Med anledning av det hålls detta lunchseminarium med infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) som talare. Övriga deltagare: Charlotte Holmbergh Jacobsson, kommunikationschef, Norwegian, Henrik Dagnäs, vice vd, Nobina Sverige, Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande, Nacka och ordförande i StorSthlm, Marlene Burwick (S), kommunstyrelsens ordförande, Uppsala, och Andreas Hatzigeorgiou, chefekonom, Stockholm Handelskammare. Arrangör: Stockholms handelskammare. Plats: Brunnsgatan 2, Stockholm, kl 12.00.

Europaparlamentet håller session i Strasbourg. Dag 1.

Tisdag 6 februari

Europaparlamentet håller session i Strasbourg. Dag 2.

Europeisk poliskongress i Berlin. Dag 1.

Onsdag 7 februari

Europaparlamentet håller session i Strasbourg. Dag 3.

Europeisk poliskongress i Berlin. Dag 2.

Nirvanadagen. Festival hålls på årsdagen av Buddhas död.

Torsdag 8 februari

Europaparlamentet håller session i Strasbourg. Dag 4, avslutning.

Fredag 9 februari

Vinter-OS i Sydkorea inleds.

Lördag 10 februari

Söndag 11 februari

Presidentval i Finland. Andra avgörande omgång.

Måndag 12 februari

Tisdag 13 februari

Onsdag 14 februari

Torsdag 15 februari

Fredag 16 februari

Civilsamhällesforum 2018. Fokuserar på erfarenheter av dialog och samverkan mellan regeringen och det svenska civilsamhället. Arrangör: Regeringskansliet. Plats: Aulan, Centralposthuset, Mäster Samuelsgatan 70, Stockholm, kl 08.30.

Lördag 17 februari

Söndag 18 februari

Måndag 19 februari

Tisdag 20 februari

Onsdag 21 februari

Torsdag 22 februari

Fredag 23 februari

Lördag 24 februari

Söndag 25 februari

Måndag 26 februari

Tisdag 27 februari

Onsdag 28 februari

Torsdag 1 mars

Fredag 2 mars

Lördag 3 mars

Söndag 4 mars

Parlamentsval i Italien.

Måndag 5 mars

Söndag 18 mars

Presidentval i Ryssland.

Onsdag 21 mars

Bioekonomiriksdagen. Konferens, dag 1. Medverkande: Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S), Nina Ekelund, generalsekreterare Hagainitiativet, Mattias Goldmann, vd tankesmedjan Fores, Len Ek, ordförande Södra, europaparlamentariker Frederik Federley (C), m fl. Arrangörer: Region Värmland och Paper Province. Plats: Karlstad CCC, kl 10.00.

Torsdag 22 mars

Bioekonomiriksdagen. Konferens, dag 2. Arrangörer: Region Värmland och Paper Province. Plats: Karlstad CCC, kl 08.30.

Onsdag 18 april 2018

Utvärdering av folkbildningen. Slutrapport från Statskontoret.

Söndag 9 september 2018

Allmänna val till Sveriges riksdag samt till 290 kommuner och 21 landsting/regioner