Regeringsbildning. Riksdagens talman Andreas Norlén (M) genomför en ny talmansrunda med partiledarna i syfte att utröna vem av dem han ska ge uppdraget att sondera möjligheterna att bilda regering. Först träffar talmannen Socialdemokraternas ledare Stefan Löfven, kl 09.30. Talmannen håller sedan pressträff, kl 14.30.

Det demokratiska samtalet. Seminarium hålls gemensamt av Utrikespolitiska institutet och Medieinstitutet Fojo. Plats: Utrikespolitiska institutet, Drottning Kristinas väg 37, Stockholm, kl 09.30.

Forskning inom barn- och ungdomsidrott. Konferens. Dag 1. Arrangör: Centrum för idrottsforskning. anordnar konferens.  Plats: Clarion Hotel, Ringvägen 98, Stockholm, kl 10.00.

Landskapsforum — vattnet i det brukade landskapet. Konferens. Dag 1. Arrangör: Skogs- och lantbruksakademien. Plats: Drottninggatan 95 B, Stockholm, kl 10.00.

Svenska och finländska dataspelsbranschen. Seminarium. Arrangörer: Finlandsinstitutet och Dataspelsbranschen, Kulturfonden Sverige-Finland. Plats: Finlandsinstitutet, Sibeliussalen, Snickarbacken 4, Stockholm, kl 13.00.

Sluta skjut. Utgår från strategin Group Violence Intervention, GVI. Satsningen presenteras av företrädare för Polisen, Malmö stad, Kriminalvården och civilsamhället. Plats: Malmö stadions mediecenter, Malmö, kl 13.00.

Driver Distraction and Inattention. Trafiksäkerhetskonferens. Nya vetenskapliga studier om hur människor kan hantera automatiserade bilar presenteras. Arrangör: Safer trafiksäkerhetscentrum. Plats: Lindholmen conference center, Lindholmspiren 5, Göteborg, kl 13.00.

Sverigebilden — om journalistik och verklighet. Seminarium. Arrangör: Institutet för mediestudier. Plats: Kantar Sifo, Vasagatan 11,Stockholm, kl 16.00.

Rolf Schockpriset delas ut av prinsessan Christina. Plats: Hörsalen, Akademien för de fria konsterna, Fredsgatan 12, Stockholm, kl 16.00.

Studentafton om metoo-rörelsen. och  anordnar seminarium om . Medverkan av Fi-ledaren Gudrun Schyman, juristen Ulrika Rogland och Pressombudsmannen Ola Sigvardsson. Arrangör: Lunds studentkår, Plats: Universitetsaulan, Lund, kl 19.00.

Handelsbarometer publiceras av Svensk Handel, kl 06.00.

Jämställdheten i börsbolagen. Rapport publiceras av Stiftelsen AllBright, kl 06.00.

Företagens lönsamhet. Rapport publiceras av Företagarna, kl 07.00.

Levnadsförhållanden och materiell fattigdom, 2017. Undersökning publiceras av SCB,  kl 09.30.

Ministerrådsmöte i EU. Utrikesministrarna sammanträder  i Luxemburg.

Tisdag 16 oktober

Val av riksdagsorgan. Riksdagen väljer ledamöter till två olika riksdagsorgan: Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens jubileumsfond och Europarådets svenska delegation. Plats: Riksdagens kammare, kl 13.00.

 

Forskning inom barn- och ungdomsidrott. Konferens. Dag 2. Arrangör: Centrum för idrottsforskning. anordnar konferens.  Plats: Clarion Hotel, Ringvägen 98, Stockholm, kl 10.00.

Landskapsforum — vattnet i det brukade landskapet. Konferens. Dag 2. Arrangör: Skogs- och lantbruksakademien. Plats: Drottninggatan 95 B, Stockholm, kl 10.00.

Onsdag 17 oktober

Öppet sammanträde i riksdagens EU-nämnd. Statsminister Stefan Löfven (S) informerar och samråder inför Europeiska rådets möte 18 oktober. Rådet kommer att diskutera migration, inre säkerhet och Storbritanniens utträde ur EU. Plats: Skandiasalen, ingång Västerlånggatan 1, Stockholm. Sammanträdet sänds i webb-tv, riksdagen.se, kl 09.00.

Torsdag 18 oktober

Fredag 19 oktober

Lördag 20 oktober

Visning av Riksdagshuset på svenska, kl 12.00 och 13.30, och på engelska kl 13.30. Plats: Allmänhetens entré, Riksgatan 3, Stockholm.

Kamrater, framåt mot Folkets hus! Stadsvandring. Om 1902 års rösträttskravaller och den återerövrade demonstrationsrätten. Vandringen i rösträttsdemonstrationens spår leds av Magnus Olofsson, forskare och lärare vid historiska institutionen, Lunds universitet. Samling i norra delen av Kungsträdgården mot hamngatan, kl 13.00.

Söndag 21 oktober

Visning av Riksdagshuset på svenska, kl 12.00 och 13.30, och på engelska kl 13.30. Plats: Allmänhetens entré, Riksgatan 3, Stockholm.

Måndag 22 oktober

En välfungerande och inkluderande arbetsmarknad. Konferens om vad som händer på det arbetsmarknadspolitiska området efter valet. Arrangörer: Sveriges kommuner och landsting, SKL, och Arbetsförmedlingen. Plats: City Conference Center, Folkets Hus, Barnhusgatan 12-14, Stockholm, kl 10.00.

Tisdag 23 oktober

Återrapportering från Europeiska rådet. Statsminister Stefan Löfven rapporterar vad som sagts och beslutats på Europeiska rådets sammanträde 18 oktober. Plats: Riksdagens kammare.

Nordic Conference on Climate Change Adaptation. Dag 1. Hur bemöter vi i Norden ett förändrat klimat? EU-politiker, toppforskare och näringsliv talar under en nordisk klimatanpassningskonferens om varför det är angeläget att snabba på klimatanpassningsarbetet. På programmet står bland annat hur olika nordiska huvudstäder valt att klimatanpassa samt hur man ska kunna engagera medborgare i klimatanpassningsarbetet. Arrangörer: Linköpings universitet, SMHI och Norrköpings kommun. Plats: Louis De Geer Konsert & Kongress, Norrköping.

Onsdag 24 oktober

Hur blir klimatpolitik en affärsmöjlighet? Frukostseminarium. Sverige kommer på första plats när CAN (Climate Action Network) rankar hur väl europeiska länder anpassat sig efter Parisavtalet. Hur påverkar detta svenska företags konkurrenskraft? Vad säger de om klimatomställningen? Har företagen ökat tempot i klimatfrågan? Vad får företagen att agera? Vad gör företagen i klimatomställningen? Medverkande: Nina Ekelund, generalsekreterare för Hagainitiativet, och Markus Ekelund, 2050 Consulting. Arrangör: Stockholms handelskammare. Plats: Brunnsgatan 2, Stockholm, kl 08.00.

Penningpolitisk rapport oktober 2018 publiceras. Riksbankens direktion meddelar beslut om reporäntans nivå.

Nordic Conference on Climate Change Adaptation. Dag 2. Hur bemöter vi i Norden ett förändrat klimat? EU-politiker, toppforskare och näringsliv talar under en nordisk klimatanpassningskonferens om varför det är angeläget att snabba på klimatanpassningsarbetet. På programmet står bland annat hur olika nordiska huvudstäder valt att klimatanpassa samt hur man ska kunna engagera medborgare i klimatanpassningsarbetet. Arrangörer: Linköpings universitet, SMHI och Norrköpings kommun. Plats: Louis De Geer Konsert & Kongress, Norrköping.

Cybersäkerhet – vad kan Norge och Sverige lära av varandra? Seminarium. Arrangörer: Folk och Försvar och Norges ambassad. Plats: Medelhavsmuseet, Fredsgatan 2, Stockholm, kl 15.30.

Mediedagen 2018. Event. På dagordningen står de hetaste frågorna inom mediebranschen. Arrangör: Dagens Media. Plats: At Six, Brunkebergstorg 6, Stockholm.

Den andra chansen. Tonåringen i samhället. Ingår i föreläsningsserien ”Vad är psykoanalys? – Med psykoanalys från vaggan till graven”.  Ett samtal mellan Agneta Sandell, leg psykolog. leg psykoterapeut, psykoanalytiker (IPA) för barn, ungdomar och vuxna och AnnaLena Isaksson leg psykolog, leg psykoterapeut, psykoanalytiker (IPA) för barn, ungdomar och vuxna. Arrangörer: ABF Stockholm och Svenska psykoanalytiska föreningen. Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm, kl 19.00.

Torsdag 25 oktober

Nordic Conference on Climate Change Adaptation. Dag 3. Hur bemöter vi i Norden ett förändrat klimat? EU-politiker, toppforskare och näringsliv talar under en nordisk klimatanpassningskonferens om varför det är angeläget att snabba på klimatanpassningsarbetet. På programmet står bland annat hur olika nordiska huvudstäder valt att klimatanpassa samt hur man ska kunna engagera medborgare i klimatanpassningsarbetet. Arrangörer: Linköpings universitet, SMHI och Norrköpings kommun. Plats: Louis De Geer Konsert & Kongress, Norrköping.

Fredag 26 oktober

En välfungerande och inkluderande arbetsmarknad. Konferens om vad som händer på det arbetsmarknadspolitiska området efter valet. Arrangörer: Sveriges kommuner och landsting, SKL, och Arbetsförmedlingen. Plats: City Conference Center, Folkets Hus, Barnhusgatan 12-14, Stockholm, kl 10.00.

Lördag 27 oktober

Visning av Riksdagshuset på svenska, kl 12.00 och 13.30, och på engelska kl 13.30. Plats: Allmänhetens entré, Riksgatan 3, Stockholm.

Söndag 28 oktober

Visning av Riksdagshuset på svenska, kl 12.00 och 13.30, och på engelska kl 13.30. Plats: Allmänhetens entré, Riksgatan 3, Stockholm.

Måndag 29 oktober

Tisdag 30 oktober

Onsdag 31 oktober

Den röda våren – finska inbördeskriget 1918. Seminarium. Medverkande: Aapo Roselius, författare till bland annat I bödlarnas fotspår, om Finland 1918. Ole Martin Rønning, Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek i Oslo, om den norska arbetarrörelsen och inbördeskriget i Finland. Carsten Palmaer, författare till Finlands röda garden och Rött blod – vit frost. Anne Hedén, Södertörns högskola, om det svenska stödet till det vita Finland. Ulla Wikander om Ellen Key och det finska inbördeskriget. Lars Ekdahl, Södertörns högskola, om den svenska arbetarrörelsen och Finland 1918. Plats: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Elektronvägen 2, Flemingsberg, kl 09.30.

Torsdag 1 november

Fredag 2 november

Lördag 3 november

Visning av Riksdagshuset på svenska, kl 12.00 och 13.30, och på engelska kl 13.30. Plats: Allmänhetens entré, Riksgatan 3, Stockholm.

Söndag 4 november

Visning av Riksdagshuset på svenska, kl 12.00 och 13.30, och på engelska kl 13.30. Plats: Allmänhetens entré, Riksgatan 3, Stockholm.

Måndag 5 november

Tisdag 6 november

Onsdag 7 november

Torsdag 8 november

Fredag 9 november

Lördag 10 november

Visning av Riksdagshuset på svenska, kl 12.00 och 13.30, och på engelska kl 13.30. Plats: Allmänhetens entré, Riksgatan 3, Stockholm.

Söndag 11 november

Visning av Riksdagshuset på svenska, kl 12.00 och 13.30, och på engelska kl 13.30. Plats: Allmänhetens entré, Riksgatan 3, Stockholm.

Måndag 12 november

Tisdag 13 november

Onsdag 14 november

Torsdag 15 november

Fredag 16 november

Lördag 17 november

Visning av Riksdagshuset på svenska, kl 12.00 och 13.30, och på engelska kl 13.30. Plats: Allmänhetens entré, Riksgatan 3, Stockholm.

Söndag 18 november

Visning av Riksdagshuset på svenska, kl 12.00 och 13.30, och på engelska kl 13.30. Plats: Allmänhetens entré, Riksgatan 3, Stockholm.

Måndag 19 november

Tisdag 20 november

Transporter i förändring. Omvärldskonferens om de stora samhällsförändringarna som påverkar transportsektorn. Arrangör: Myndigheten Transportanalys. Plats: Stockholm City Conference Centre – Norra Latin, Drottninggatan 71b, kl 10.00.

Onsdag 21 november

Djurskyddskonferens. Arrangörer: Jordbruksverket och Sveriges lantbruksuniversitets (SLU) vetenskapliga råd för djurskydd. Plats: SLU Ultuna, Uppsala,

Torsdag 22 november

Fredag 23 november

Lördag 24 november

Visning av Riksdagshuset på svenska, kl 12.00 och 13.30, och på engelska kl 13.30. Plats: Allmänhetens entré, Riksgatan 3, Stockholm.

Söndag 25 november

Visning av Riksdagshuset på svenska, kl 12.00 och 13.30, och på engelska kl 13.30. Plats: Allmänhetens entré, Riksgatan 3, Stockholm.

Måndag 26 november

Tisdag 27 november

Onsdag 28 november

Torsdag 29 november

Fredag 30 november

Lördag 1 december

Visning av Riksdagshuset på svenska, kl 12.00 och 13.30, och på engelska kl 13.30. Plats: Allmänhetens entré, Riksgatan 3, Stockholm.

Söndag 2 december

Visning av Riksdagshuset på svenska, kl 12.00 och 13.30, och på engelska kl 13.30. Plats: Allmänhetens entré, Riksgatan 3, Stockholm.

Måndag 3 december

Tisdag 4 december

Onsdag 5 december

Torsdag 6 december

Fredag 7 december

Lördag 8 december

Söndag 9 december

Måndag 10 december

Tisdag 11 december

Onsdag 12 december

Torsdag 13 december

Fredag 14 december

Lördag 15 december

Söndag 16 december

Måndag 17 december

Tisdag 18 december

Onsdag 19 december

Torsdag 20 december

Fredag 21 december

Lördag 22 december

Söndag 23 december

Måndag 24 december, julafton

Tisdag 25 december, juldagen

Onsdag 26 december, annandag jul

Torsdag 27 december

Fredag 28 december

Lördag 29 december

Söndag 30 december

Måndag 31 december, nyårsafton

Tisdag 1 januari 2019, nyårsdagen

Fredag 22 mars

Socialdemokraternas 40:e ordinarie partikongress. Dag 1. Plats: Conventum Örebro

Lördag 23 mars

Socialdemokraternas 40:e ordinarie partikongress. Dag 2. Plats: Conventum Örebro

Söndag 24 mars

Socialdemokraternas 40:e ordinarie partikongress. Dag 3, avslutning. Plats: Conventum Örebro