Från i höst beviljas kommuner statligt stöd för ny- och ombyggnation av äldre- och trygghetsboenden. 109 kommuner har i dag brist på äldreboenden. Regeringens beslut om 150 miljoner i stöd backas upp av Vänsterpartiet.

– Vi genomför nu historiska satsningar på äldreomsorgen, särskilt på just fler äldrebostäder och mer personal i äldreomsorgen. Det här stödet är efterlängtat råder det ingen tvekan om. Att bygga bort den bristen är en viktig del av att utveckla den svenska modellen, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér (S).

Stödet får lämnas för ny- eller ombyggnation av så kallade klassiska äldreboenden, av hyresrätter för äldre på den ordinära bostadsmarknaden såsom trygghetsboenden, samt för anpassning av gemensamma lokaler i anslutning till bostadshus.

Regeringen har för 2016 avsatt 150 miljoner för investeringsstödet, ett belopp som beräknas att successivt öka till 400 miljoner 2018. Stödet börjar gälla fr.o.m. november i år.