Regeringen har beslutat att 200 miljoner kronor ska under 2017-2021 gå till Irak för att bygga upp landet.

– Irak står inför ett mycket viktigt vägskäl då kampen mot Daesh (IS) i landet närmar sig ett militärt slut. Utmaningarna är enorma och kräver ett brett engagemang för att förhindra att Irak inte åter faller i konflikt, säger ministern för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, Isabella Lövin.

Utvecklingsstrategin för Irak omfattar över 200 miljoner kronor per år mellan 2017-2021. Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) och Folke Bernadotteakademin (FBA) kommer att vara utförare av strategin.

– När jag besökte Fallujah i mars kunde jag själv bevittna den oerhörda förstörelse som Daesh framfart har inneburit. Det är mycket viktigt att vi bidrar till att bygga upp dessa områden för att lokalbefolkningen ska kunna återvända, detta gäller inte minst de hårt drabbade minoritetsgrupperna. För att säkerställa nationell försoning och en hållbar fred krävs det att vi stödjer ett arbete där hela Iraks befolkning, självklart också kvinnor, deltar aktivt, säger Isabella Lövin.

Strategin kompletterar ett omfattande humanitärt stöd till Irak som hittills uppgår till 145 miljoner för 2017, samt det svenska bidraget till den militära utbildningsinsats som genomförs av den globala koalitionen mot Daesh.