Biogas är en förnybar och miljövänlig energikälla. För att öka produktionen av biodrivmedel, och särskilt den biogas som uppgraderas till biodrivmedel, och stärka konkurrenskraften har regeringen därför fattat beslut om en ny förordning om statligt stöd på 270 miljoner kronor.

Större delen av det som används för att framställa biogas kommer från gödsel, rester från mejerier, livsmedelsförädling och slakterier.

– Många av de producenter som tillverkar biogas har svårt att få det att gå ihop. Samtidigt är deras produktion en viktig pusselbit när Sverige ska bli ett fossilfritt samhälle. Vi måste säkerställa att de producenter vi har kan vara konkurrenskraftiga och därför är det här ett viktigt ekonomiskt tillskott på kort sikt, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.
Regeringen har även tillsatt en utredning om hur biogasens nytta som resurs bäst ska tas till vara på och hur den kan ges konkurrenskraftiga villkor på längre sikt. Utredningen ska analysera marknadsförutsättningar och långsiktiga styrmedel för svensk biogas, utredningen ska redovisas senaste den 3 juni 2019.