Torkan i stora delar av Europa har lett till att EU-kommissionen höjt ersättningen på det förskott som EU-länderna kan betala ut för miljöersättningar, ersättningar för ekologisk produktion samt kompensationsstöd inom landsbygdsprogrammet. Och att betala ut förskott på direktstöden.

- Parallellt med att arbeta för att underlätta för lantbrukarna utformar vi stöden i regeringens stödpaket. Stödet för 2018 kommer att kunna sökas under hösten och ska betalas ut senast i december 2018. Totalt är beloppet på 400 miljoner kronor och riktar sig till nöt- mjölk- och fårproducenter. Vi uppdaterar kontinuerligt vår webbplats med de senaste nyheterna, säger Mirja Hjers på Jordbruksverket.

Förskottsutbetalningar av miljöersättningar, ersättningar för ekologisk produktion och kompensationsstöd i landsbygdsprogrammet har planerats sedan tidigare av Jordbruksverket. Det Jordbruksverket kan göra ytterligare utifrån beslutet är att höja förskottet från 75 % till 85%. Förskottet betalas ut under oktober månad. Jordbruksverket arbetar i nuläget för att så många ersättningar som möjligt ska omfattas och höjningen förväntas innebära ett likviditetstillskott om ca 250 miljoner kronor till svenska lantbrukare.

Jordbruksverket genomför inte någon förskottsutbetalning av direktstöden. En förskottsutbetalning av direktstöden skulle innebära en allvarlig risk för försenade slututbetalningar av stöden och då få motsatt effekt. Slututbetalningarna är planerade att starta den 7 december 2018.