Allt fler arbetar heltid i kommuner, landsting och regioner. De senaste två åren har antalet heltidsarbetande ökat med 52.000 personer. 70 procent av dessa är kvinnor, konstaterar Sveriges kommuner och landsting, SKL, som framhåller att man är överens med facket om att heltidsarbete ska bli det normala.

− Det är glädjande att allt fler går från deltidsarbete till heltidsarbete. Det gör att välfärdens stora rekryteringsbehov minskar och att samhället i förlängningen blir mer jämställt. Att fler arbetar heltid är alltså något som vi alla kommer att vinna på, säger SKL-ordföranden  Lena Micko (S).

Både antalet och andelen heltidsarbetande – det vill säga medarbetare som både har en heltidsanställning i botten och som också arbetar heltid – fortsätter att öka. Bland de grupper där fler arbetar heltid finns undersköterskor, socialsekreterare, grundskolelärare och barnskötare.

− Ökningen beror både på att många av de som nyanställts anställs på heltid och att redan anställda som arbetar deltid väljer att gå upp till heltid. Vi behöver underlätta övergången från till deltid till heltid och sedan i höstas driver vi frågan intensivt i ett gemensamt utvecklingsprojekt tillsammans med Kommunal, säger Lena Micko.

Totalt ökade antalet månadsavlönade medarbetare inom kommuner, landsting och regioner med 37.000 personer under 2016, jämfört med 25.000 personer 2015. Flest nya medarbetare har det blivit i skolan, i socialtjänsten och inom vård och omsorg.

− Trots att det idag har blivit allt svårare att rekrytera exempelvis lärare, förskollärare, socionomer och undersköterskor, så har flera av dessa grupper ökat i antal under 2016. Men vi behöver rekrytera ännu fler på sikt. Här måste samhället exempelvis bli bättre på att dra nytta av nyanländas kompetens och erfarenhet, säger Lena Micko.

Ökningen av de heltidsarbetande 2016 jämfört med 2015 fördelar sig mellan flera olika yrkesgrupper:
•    Undersköterskor och vårdbiträden (kommuner): 3.100 eller 4 procent
•    Undersköterskor och vårdbiträden (landsting/regioner) 1.000 eller 4 procent
•    Grundskolelärare (kommuner): 4.600 eller 9 procent
•    Övrigt socialt och kurativt arbete (kommuner): 3.400 eller 27 procent
•    Barnskötare (kommuner): 3.300 eller 11 procent
•    Elevassistenter (kommuner): 2.200 eller 26 procent
•    Socialsekreterare (kommuner): 1.200 eller 7 procent

Antalet månadsavlönade medarbetare i kommuner och landsting ökade 2016 med 37 000 personer. Ökningen i kommunerna är 4,6 procent och i landstingen 1,3 procent.

Antalsökningen inom kommunerna är störst inom skolan, 16.500 personer eller 6 procent, följt av socialt och kurativt arbete, 6.000 personer eller 15 procent, samt vård och omsorg, 3.500 personer eller 2 procent.

Utifrån specifika yrkesgrupper har antalet grundskole- och gymnasielärare ökat kraftigt under 2016 med 6.400 personer eller 7 procent. Antalet socialsekreterare har ökat med 1.900 personer eller 8 procent. I landstingen noteras ökningar bland annat för undersköterskor, 900 personer eller 2 procent, och läkare, 500 personer eller 2 procent.