Den slutliga skatten från privatpersoner ökade med 56 miljarder mellan deklarationsår 2016 och 2017. Från juridiska personer minskade den slutliga skatten med 4 miljarder.

För deklarationsår 2017, som avsåg 2016 års inkomster, ökade den beskattningsbara förvärvsinkomsten för fysiska personer med 98 miljarder kronor. Det var en ökning med 5 procent jämfört med föregående år, uppger Statistiska centralbyrån, SCB.

Totala skatter och avgifter från fysiska personer före skattereduktioner ökade med 50 miljarder kronor och uppgick till 975 miljarder kronor. Ökningen berodde främst på kommunal inkomstskatt som ökade med 34 miljarder och uppgick till 670 miljarder kronor. Statlig skatt på såväl förvärvs- som kapitalinkomst samt allmän pensionsavgift ökade med 5 miljarder vardera.

Skattereduktionerna minskade med nästan 6 miljarder jämfört med föregående år och uppgick till 249 miljarder kronor. Den främsta anledningen var förändrade regler kring skattereduktion för husarbeten (rot- och rutavdrag) som minskade med 11 miljarder.

Dessutom försvann möjligheten att erhålla skattereduktion för gåvor. Skattereduktion för allmän pensionsavgift ökade med 5 miljarder.

Sammantaget ökade den slutliga skatten för fysiska personer justerad för skattereduktioner med 56 miljarder och uppgick till 726 miljarder kronor.