EU-parlamentet har röstat för att dra in 70 miljoner euro i anslutningsstöd till Turkiet, då landet rört sig allt längre ifrån rättsstatens principer, demokrati, mänskliga rättigheter och pressfrihet.

Bodil Valero är gröna gruppens ansvariga för Turkiet och även för ett yttrande om anslutningsstöd till landet.

- Det är rätt att dra in pengarna. Erdogans regering får inte komma undan sina brott mot de mänskliga rättigheterna utan påföljder. I stället bör vi göra mer för att ge stöd till det turkiska civilsamhället, säger Bodil Valero.