Att allt fler ungdomar erbjuds feriejobb i välfärdssektorn beror inte bara på att godhjärtade politiker vill hjälpa unga att få in en fot på arbetsmarknaden. Kommuner och landsting behöver helt enkelt en halv miljon nya medarbetare de närmaste tio åren.

Det blir fler feriejobb i kommuner och landsting i sommar. Årets prognos pekar mot minst 90.000 feriejobb, vilket är 6.000 fler jämfört med förra året, uppger Sveriges kommuner och landsting, SKL.

– Betydelsen av ett feriejobb för en ung person ska inte underskattas. Möjligheten att komma in på arbetsmarknaden är tre gånger större för unga som jobbar under sin studietid, säger SKL:s vd Håkan Sörman, vars primära uppgift ändå är att se till att förbundens medlemmar, alltså kommunerna och landstingen/regionerna, klarar att rekrytera framtidens medarbetare:

– Allt fler kommuner och landsting försöker intressera unga för välfärdsjobb. Och det är viktigt. Inom tio år kommer det behövas cirka en halv miljon nya medarbetare inom vård, skola och omsorg.

De fem vanligaste feriejobben är inom äldreomsorg, hemtjänst, handikappomsorg, barnomsorg och parkförvaltning. Totalt erbjuds fler än 30 yrkeskategorier.
• Det är framför allt ungdomar i gymnasieåldern som får feriejobb.
• Drygt hälften av platserna riktas mot grupper som av sociala skäl bedöms ha behov av ett feriejobb; nyanlända ungdomar, unga med funktionsnedsättningar och elever från särskolan.
• I år satsar många kommuner på sommarlovsentreprenörer där unga med hjälp av handelsstudenter får handledning i att starta egna företag.

Många kommuner och landsting har en uttalad strategi med feriejobben. Det kan handla om sociala aspekter eller att på lång sikt locka fler att jobba i välfärden.

– Feriejobb är utmärkta både för grupper som annars skulle ha svårt att få ett första jobb, men också för att intressera män för kvinnodominerade yrken och vice versa. Jobben är också viktiga för att profilera kommunen som arbetsgivare. Därför väljer en del kommuner att ge höjda löner inom yrken där man ser stora rekryteringsbehov, till exempel inom äldreomsorgen, säger Håkan Sörman.