Åtta av tio tycker det är bra med åldersgräns och fyra av tio vill att åldersgränsen ska vara antingen 15 eller 16 år i sociala medier. Intresseorganisationen Sveriges Annonsörer har undersökt svenskarnas inställning till sociala medier.

I Sverige vill regeringen utreda vilka åldersgränser som ska gälla för sociala medier och förordningen säger att gränsen ska sättas mellan 13-16 år. Svenska folket håller med. Åtta av tio (83 %) har svarat att de tycker att en åldersgräns är bra, fyrtio procent tycker att den ska ligga i åldersspannet 15 till 16 år.

– Flera sociala medier har i dag redan åldersgränser och svenska folket ställer sig positivt till detta. Framförallt är det kvinnor och äldre i samhället som är för att inte släppa in alltför unga i sociala medier och hela 92 procent av 65-79 åringarna vill ha åldersgränser i sociala medier, säger Anders Ericson, vd på Sveriges Annonsörer.