Tullverket har den senaste veckan kontrollerat bussbolag som specialiserat sig på att maskera resor till gränshandeln i norra Tyskland, med bussresenärer som ”alibi” för att alkohol som tas in i landet ska se ut att vara för privat bruk.

Tullverkets siffror visar att under veckan har 20 bussar kontrollerats, 43 982 l alkohol (varav 33 905 l är starköl) har beslagtagits, 57 personer har frihetsberövats (varav 46 anhållna) och 82 förundersökningar har inletts.

Det rör sig om organiserade bussresor med ”falska” bussresenärer som är maskerad grov organiserad brottslighet, och de tar in enorma mängder alkohol till Sverige. alkoholen ska säljas i Sverige och Norge.

– Jag tror att många skulle bli både överraskade och förbluffade om de insåg vilka ofantliga volymer alkohol som rinner över gränserna in till Sverige varje dag, säger Bertil Östgård, nationellt ansvarig för kontrolloperationen. De stora mängderna av både laglig och illegal införsel ger en skrämmande bild av omfattningen av alkoholkonsumtionen i Sverige, som ur ett rent folkhälsoperspektiv borde vara oroande. Den här kontrolloperationen var ett sätt för oss att skaffa oss en mer detaljerad kunskap om omfattningen av den illegala, organiserade och frekventa införseln av alkohol och de aktörer som bedriver en olaglig verksamhet genom att sälja alkoholen vidare.
De personer som reser med bussarna har som sin enda uppgift att låtsas att en viss del av alkoholen som finns ombord på bussen är för deras privata bruk. De får en summa pengar i ersättning för att påstå att de gör det. Och de gör resorna flera gånger per månad. Vid varje tullkontroll lämnar de samma förklaring till syftet med sin av alkohol, det vill säga för egen konsumtion, fest eller gåva vilket – om det vore sant – är lagligt enligt gällande införselbestämmelser.

– De är helt enkelt kurirer, säger Bertil Östgård. Tillvägagångssättet har förfinats och mängderna alkohol har anpassats för att i våra kontroller ge sken av att vara rimliga för ändamålet. Men det handlar i grunden om organiserad illegal införsel av alkohol.

Tillslaget har skett genom ett samarbete mellan Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket, Försäkringskassan, Kronofogden och Arbetsförmedlingen.

– Vi har noterat att de flesta av passagerarna tar emot sociala förmåner som sjukpenning, sjukersättning och socialbidrag med mera, säger Bertil Östgård. Flera av dem har också stora skulder hos Kronofogden.

De som kör bussarna har i flera fall varken yrkestrafiktillstånd, kunskap om lastsäkring eller vad som gäller för maximal vikt för det fordon som de kör. Skatteverket ska titta på löneskatter, sociala avgifter och om chaufförernas arbetsförmåga i de fall de tar emot någon slags social förmån.

Personerna bakom bussbolagen, bakom fasaden av ”målvakter”, som driver den här kriminella verksamheten tjänar stora pengar på den.

– Det är frågan om ett skattebortfall i miljardklassen sett till pengar från socialförsäkringssystemen, löneskatter, sociala avgifter, punktskatter samt andra kostnader som går att knyta till den här typen av verksamhet. Det ska också tilläggas att förtjänsten av den här kriminella verksamheten till stor del går till att finansiera annan kriminell verksamhet. Verksamheten bidrar dessutom till att snedvrida konkurrensneutraliteten, genom att förssvåra för de seriösa bussbolag som uppfyller alla formella krav för sin verksamhet.