För att pressa tillbaka ungdomsarbetslösheten har regeringen inrättat Delegationen för unga, Dua. Viktigaste uppgiften har varit att förmå landets 290 kommuner att teckna lokala överenskommelser med Arbetsförmedlingen. Det har lyckats till nästan 100 procent. Bara två kommuner har valt att låta bli.

De båda M-styrda stockholmskommunerna Täby och Österåker har hittills ignorerat uppmaningen att gå in i detta lokala samarbete som ska leda till minskad ungdomsarbetslöshet. Ytterligare två kommuner saknas på avtalslistan, Vindeln och Mellerud. Men de båda har uttalat att de kommer att ingå avtal med Arbetsförmedlingen.

Dua ska, under de tre år som uppdraget omfattar, verka för de ungas etablering på arbetsmarknaden. För det krävs en väl fungerande samverkan mellan stat och kommun. Denna samverkan bör utgå från de lokala överenskommelser om samverkan som kommuner och Arbetsförmedlingen ingår.

Dua:s målsättning var att under hösten 2015 teckna överenskommelser med samtliga kommuner. Målet uppfylldes – nästan. Uppgörelserna med Vindeln i Västerbotten och Mellerud i Västra Götaland har dragit ut på tiden, men ska bli av. Däremot i Täby och Österåker i norra Storstockholm har satt upp kalla handen. De anser sig inte behöva vara med – därför att de redan har så låg ungdomsarbetslöshet.

– Arbetsförmedlingen och vi var överens om att vi har en oerhört låg ungdomsarbetslöshet i vår region i Österåker och Täby och att behovet av att göra en avsiktsförklaring i  Dua inte var något behov, säger Leif Gripestam, kommunalråd (M) och fortsätter:

– Vi har identifierat att den typ av unga som är långtidsarbetslösa i Täby är i behov av andra insatser än de som erbjuds enligt Dua.  De unga som är arbetslösa i Täby är oftast det 1-3 månader innan de hittar ett nytt jobb.

Delegationen för unga, Dua gör följande:

• Stödjer och främjar framgångsrik samverkan för ungas etablering.
• Verkar för att såväl kommunernas utökade utbildningsplatser som Arbetsförmedlingens nya insatser kommer de unga till del.
• Verkar för att den samverkan som etableras leder till fler arbetstillfällen för unga.

Ordförande i Delegationen för unga, Dua, är Lil Ljunggren Lönnberg. Övriga ledamöter är Per-Arne Andersson, direktör, Sveriges kommuner och landsting (SKL), Pontus Ekstedt, avdelningschef, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), Håkan Forsberg, t.f generaldirektör, Svenska ESF-rådet, Peter Hammarin, enhetschef, Kommunal, Birgitta Målsäter, avdelningsdirektör, Försäkringskassan, Rebecka Prentell, ordförande, LSU – Sveriges ungdomsorganisationer, Mikael Sjöberg, generaldirektör, Arbetsförmedlingen, Michael Wolf, f.d. verkställande direktör, Swedbank och Kjell Hedwall, avdelningschef, Skolverket.