Den borgerliga Alliansen rycker plåstret och skippar ordningen att lägga fram gemensamma alternativ till regeringens budget. I ett debattinlägg i Dagens Nyheter skriver de fyra allianspartiernas partisekreterare att de från och med i höst tänker presentera egna budgetmotioner – men ändå ha ett gemensamt valmanifest 2018.

Nyordningen ska gälla från och med i höst när regeringen lägger fram sin budgetproposition för 2016. Men när regeringen inom kort presenterar sin så kallade ändringsproposition svarar de fyra i Alliansen med ett gemensamt motförslag. Detta eftersom det var deras gemensamma budget som riksdagen röstade igenom i höstas och som därmed fällde den sittande regeringens budgetförslag.

De fyra partisekreterarna  Tomas Tobé (M), Acko Ankarberg (KD), Maria Arnholm (FP) och Michael Arthursson (C) beskriver i DN-artikeln hur deras partier tänker bli mer självständiga gentemot varandra:

– Idéutveckling kräver mer frihetsgrader att pröva och att ompröva, och samtidigt lite mindre av förhandlingar och kompromisser. Våra fyra partier vill dessutom fördjupa sig inom olika politiska områden.

– Under 2015 kommer vi att var och en presentera egna budgetmotioner som svar på regeringens budgetproposition. Dessa budgetmotioner kommer understryka att vi är fyra olika partier, men de kommer också tydligt visa att vi står för gemensamma värderingar. Ansvar för ekonomin och att arbete och företagande måste löna sig är fortsatt självklara gemensamma utgångspunkter.

Följden av beskedet från allianspartierna är att den sittande regeringen i någon mån kan andas ut. Det blir lättare för de tre rödgröna partierna att få igenom sitt budgetförslag. Trycket på allianspartierna att följa Decemberöverenskommelsen, DÖ, minskar, eftersom vart och ett av de fyra kan stödja sina egna respektive budgetmotioner utan att för den skull, med Sverigedemokraternas hjälp, ännu en gång sätta krokben för regeringen Löfven. I en slutvotering vinner regeringens linje – om Alliansen inte har en gemensam reservation uppbackad av SD – till ett utskottsbetänkande från S, MP och C.

Men allianspartiernas frigörelseprocess ska ändå inte sätta P för deras inbördes samarbete. Först och främst tänker de utvärdera vad som varit bra och mindre bra i det åttaåriga regerings- och riksdagssamarbetet. Sedan tänker de arbeta fram ett gemensamt valmanifest och ånyo uppträda som ett regeringsalternativ inför nästkommande val, sannolikt det ordinarie riksdagsvalet 2018.

Dessutom avslöjar partisekreterarna att de redan nu tänker börja bygga upp ett så kallat äntringskansli, alltså det arbetslag som vid ett regimskifte ska stå berett ”att regera med full kraft från dag ett”:

– Det handlar konkret om att inleda en utbildningsverksamhet för att blivande statssekreterare och politiskt sakkunniga i regeringskansliet ska vara väl förberedda vid ett kommande regeringsskifte.

De fyra avslutar sin artikel med ett ”tydligt besked”:

– Allians­en kommer att gå fram med ett gemensamt valmanifest inför nästa val. Väljarna förtjänar raka besked om politikens utformning, prioriteringar och genomförbarhet i god tid innan det är dags att gå till vallokalerna.

– Den nuvarande, svaga regeringens första halvår med brutna vallöften, vänsterkompromisser och passivitet inför viktiga framtidsutmaningar visar tydligare än någonsin på vikten av att vara förberedd om man gör anspråk på att förvalta människors förtroende och leda Sverige. Vi är beredda att åter ta det ansvaret tillsammans.