Kostnaderna för privata företag att ha anställda tjänstemän fortsätter att öka snabbare än kostnaderna för arbetare, rapporterar Statistiska centralbyrån SCB.

Sedan februari 2014 har arbetskraftskostnaden ökat med 2,3 procent för arbetare och 2,5 procent för tjänstemän,.

Det preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn har för februari beräknats till 116,0 för arbetare och 119,0 för tjänstemän.

Arbetskostnadsindex (AKI) beskriver arbetskraftskostnadens utveckling över tiden. I arbetskostnadsindex ingår lön för arbetad och ej arbetad tid, arbetsgivaravgifter enligt lagar och avtal samt allmän löneavgift och särskild löneskatt.