Svenska yrkesfiskare fångar allt större mängder sötvattenkräftor samtidigt som importen minskat med 40 procent sedan 2005.

Det rapporterar Jordbruksverket, som dock bedömer att det totala utbudet av sötvattenkräftor har minskat, framförallt beroende på att det blivit allt svårare för importörer att ta del av en kvot för tullfri import av de kokade kräftorna.

Det svenska yrkesfiskets kraftigt ökade fångster har gjort det möjligt för fler fiskare att fortsätta med sin verksamhet. De ökade inhemska fångsterna kompenserar dock inte den minskade importen.