Europeiska kommissionen har beslutat att Alvedon 665 mg ska dras tillbaka från marknaden, och ska genomföras i samtliga medlemsländer i EU. I Sverige kommer försäljningen att stoppas från och med den 1 juni 2018.

Fram till och med den 31 maj kan Alvedon 665 mg förskrivas som vanligt, lämnas ut inom sjukvården och expedieras på apotek. Patienter som har aktuella, eller flera uttag på sina recept bör få nytt recept på alternativ behandling så snart som möjligt, skriver Läkemedelsverket.

Skälet till indragningen är svårigheter att hantera överdosering av Alvedon 665 mg.

Övriga läkemedel som innehåller paracetamol påverkas inte och finns tillgängliga som tidigare.

Beslutet om återkallelse och indragning av Alvedon 665 mg kommer att beröra ett stort antal patienter i Sverige. Patienter som har aktuella, eller flera uttag på sina recept bör få nytt recept på alternativ behandling så snart som möjligt.