Regeringen ger den pågående gymnasieutredningen i uppdrag att analysera ämnesbetyg jämfört med kursbetyg och att införa ämnesbetyg i gymnasie- och gymnasiesärskolan.

- Elever ska belönas för det de kan, inte bestraffas för vad de inte kan. Helhetsprestationen måste vara det som ligger till grund för betyget. Betygssystemet ska främja lärande, premiera hårt arbete och spegla de kunskaper eleverna faktiskt har, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic.

I dagens gymnasieskola sätts betyg efter varje avslutad kurs. Kursbetygen har kritiserats för att motverka ämnesfördjupning, orsaka stress och öka avhopp från gymnasieskolan i förtid. Kritiska röster har också höjts mot att betygen påverkas av elevens sämsta prestation vilket gör att betygen upplevs som bestraffande.

Regeringens utredare ska analysera förutsättningarna för att införa ett system där betyg sätts för ett helt ämne, det vill säga ämnesbetyg, i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Utredaren ska analysera för- och nackdelar med ämnesbetyg jämfört med de nuvarande kursbetygen samt vilka eventuella konsekvenser det skulle få för tillträde till högre utbildning.

Johanna Jaara Åstrand, ordförande i Lärarförbundet välkomnar en översyn av betygen i gymnasieskolan. Men att ett nytt betygssystem ska tas av en bred enighet mellan de politiska partierna, huvudmännen för skolan och lärarnas organisationer.

– De täta förändringarna i betygssystemen har inte varit bra för skolan och har inneburit stor osäkerhet för eleverna och en stor belastning på lärarna. Vi måste få ett betygssystem som håller under många år.