Konkurrensverket anser att amorteringskrav på bolån ska läggas på banken och inte per låntagare. Allt för att upprätthålla konkurrens.

För att konkurrensen ska kunna upprätthållas måste det finnas en möjlighet för banker och andra kreditinstitut att kunna erbjuda olika villkor till sina kunder, framhåller Konkurrensverket.

– Om alla banker tvingas ha samma villkor för hur varje enskild kund ska amortera på sina bolån så försämras möjligheterna till konkurrens, framhåller Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Konkurrensverket har i sitt remissyttrande till regeringen om amorteringskrav inte bedömt behovet av kravet i sig, utan på hur sådana krav kan utformas för att inte försvaga konkurrensen.

För att mildra effekterna av amorteringskrav föreslår Konkurrensverket att kravet baseras på varje bank eller kreditinstitut för sig, och inte på vilka villkor som ska gälla gentemot enskilda låntagare.

– Det är bättre att reglera bankerna i stället för bankernas avtal med sina kunder. Med vårt förslag blir det möjligt att konkurrera med olika villkor även framöver, samtidigt som inlåsningseffekterna mildras, framhåller Dan Sjöblom.