Finansdepartementet föreslår att Skatteverket ska kunna ta ut skattetillägg vid rättelser. Till exempel när någon har dolda tillgångar utomlands.

- Ett välfungerande skattesystem där var och en gör rätt för sig är en förutsättning för den svenska modellen och vår skattefinansierade välfärd, säger finansminister Magdalena Andersson.

Under de senaste tio åren har en kraftig ökning av rättelser på eget initiativ skett. Det beror på utökat informationsutbyte och läckor om dolda tillgångar utomlands. Och då får inte Skatteverket ta ut ett skattetillägg när den skatteskyldiga gjort rättelser på eget initiativ.

Men nu föreslår regeringen att en rättelse inte är på eget initiativ om Skatteverket har informerat om att myndigheten ska genomföra en generell kontroll och rättelsen som har en direkt koppling till kontrollen görs först två månader efter att Skatteverket informerat om kontrollen. I ett sådant fall ska skattetillägg kunna tas ut.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 augusti 2018 och bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.