Endast fyra av tio arbetarkvinnor har en fast anställning på heltid, vilket bidrar till att gruppen har den lägsta faktiska månadslönen, enligt LOs Jämställdhetsbarometer 2018.

– Heltid måste bli norm på arbetsmarknaden. Politiken måste säkerställa trygga anställningsformer och avskaffa allmän visstid. Dessutom måste föräldraförsäkringen individualiseras, så att det obetalda omsorgsarbetet fördelas mer jämställt, säger Berit Müllerström, LOs andre vice ordförande.
Fakta

• Bara fyra av tio arbetarkvinnor har en fast anställning på heltid. Ungefär hälften av alla arbetarkvinnor arbetar deltid.

• Den vanligaste orsaken till att så många kvinnor i LO-yrken arbetar deltid är att det inte finns tjänster på heltid.

• 2016 tjänade arbetarkvinnor i genomsnitt 18 500 kronor i månaden, medan en manlig tjänsteman tjänade 40 700 kronor.