Den av alliansregeringen tillsatta utredningen om Arbetsförmedlingens framtid läggs ned. Det meddelade nuvarande regeringens arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) i tisdagens interpellationsdebatt i riksdagen.

Beskedet från Ylva Johansson föranleddes av en interpellation av Roger Haddad (FP), som hade hoppats att regeringen endast skulle ersätta den entledigade utredningsordföranden Agneta Dreber med en ny, men att utredningen ändå skulle få fortsätta. Så blir det alltså inte.

– Vi vill åtgärda, ni vill utreda! fastslog socialdemokraten Patrik Björk i interpellationsdebatten

– Regeringen tänker göra något åt problemen i Arbetsförmedlingen, inte begrava dem i en stor utredning. Det blir stora förändringar, lovade arbetsmarknadsministern, som hänvisade till det utvecklingsarbete Arbetsförmedlingens  generaldirektör Mikael Sjöberg aviserat – utifrån mycket precisa uppdrag från regeringen.

Roger Haddad ansåg att det i och för sig var bra att myndigheten själv tänker lägga ner arbetsförmedlingskontor och göra en del annat, men att en genomlysning av hela myndigheten ytterst handlar om Arbetsförmedlingens framtid och uppdrag för att i än större utsträckning effektivisera arbetsmarknadspolitiken i syfte att få ut fler unga och vuxna i arbetslivet

Förutvarande arbetsmarknadsministern Elisabeth Svantesson (M) var starkt kritisk mot att den nuvarande ministern före valet gett presskonferens efter presskonferens om att en kommande rödgrön regering skulle göra tre saker, införa traineejobb, införa 90-dagarsgarantin och reformera arbetsförmedlingen, men att det inte blivit någonting av detta.

Ylva Johansson försvarade sig mot Elisabeth Svantessons angrepp med att de borgerliga partierna ihop med Sverigedemokraterna skurit bort 550 miljoner kronor ur regeringens budget och att reformerna därför kommer att försenas.