Arbetskraftskostnaderna i privata sektorn steg med 2,8 procent från i maj i fjol till i maj i år. Det preliminära resultatet kommer från Statistiska centralbyrån, SCB, som noterar att ökningen varit lika stor för både arbetare och tjänstemän.

Arbetskostnadsindex (AKI) beskriver arbetskraftskostnadens utveckling över tid. I arbetskostnadsindex ingår lön för arbetad och ej arbetad tid, arbetsgivaravgifter enligt lagar och avtal samt allmän löneavgift och särskild löneskatt.

I juni 2016 avskaffades ungdomsrabatten på den lagstadgade arbetsgivaravgiften för arbetsgivare. Denna förändring har beaktats i AKI.