Under de gångna åren har arbetskraftsinvandrare  tvingats lämna Sverige när deras arbetsgivare begått mindre misstag gällande villkoren för arbetstillstånd. Regeringen anser inte att det är rimligt att arbetstagaren får ta hela ansvaret för misstag som begås av arbetsgivaren, och nu har en utredning lämnats.

Utredare Bertil Ahnborg föreslår att det ska bli möjligt att under vissa omständigheter korrigera tidigare misstag så att arbetskraftsinvandraren inte ska behöva lämna landet. Det kan till exempel handla om lön som under en kortare period inte varit i nivå med kollektivavtal eller misstag som begåtts av en tidigare arbetsgivare.

Utredningen föreslår att Migrationsverkets möjlighet att låta bli att återkalla ett arbetstillstånd ska ha begränsningar. Bland annat ska Migrationsverket i sin bedömning undersöka och beakta om och när en arbetsgivare har försökt att rätta eller kompensera bristerna i ett avtal. Avvikelser som bedöms ha gjorts för att missbruka reglerna ska däremot inte betraktas som ett mindre eller obetydligt fel.

Förslagen ska nu ut på remiss och regeringen avser därefter att återkomma så snart som möjligt med förslag på ändringar i regelverket.