Arbetskraftskostnaderna för arbetare och tjänstemän i den privata sektorn steg med 3,4 procent från augusti i fjol till augusti i år, meddelar Statistiska centralbyrån, SCB.

Det preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn har för augusti beräknats till 116,7 för arbetare och 120,3 för tjänstemän.

Arbetskostnadsindex (AKI) beskriver arbetskraftskostnadens utveckling över tiden.

I arbetskostnadsindex ingår lön för arbetad och ej arbetad tid, arbetsgivaravgifter enligt lagar och avtal samt allmän löneavgift och särskild löneskatt. I augusti har ungdomsrabatten förändrats för arbetsgivare. Denna förändring är även med i AKI för augusti.