Arbetslösheten har minskat i 13 och ökat i sju län i juli jämfört med motsvarande period  fjol. Lägst var arbetslösheten i Uppsala län. Högst är den i grannlänet Gävleborg. Överraskande låg arbetslöshet noteras i Norrbotten.

Arbetsförmedlingen har sammanställt läget län för län. Föga överraskande är Uppsala län fortsatt bäst i klassen, en region där arbetspendlingen till Stockholms heta arbetsmarknad gör att relativt få behöver gå utan arbete.

Å andra sidan ligger Sörmland, som också har nära till huvudstadsregionens arbetsmarknad, näst sämst i hela landet med mer än tioprocentig arbetslöshet.

Ett län med historiskt hög arbetslöshet är Norrbotten, som brutit med sitt förflutna och numera hör till de län som har lägst arbetslöshet. Bara tre län ligger bättre till. Det fanns en tid när Norrbotten hade dubbelt så hög arbetslöshet jämfört med det näst värst drabbade länet.

Tre län dras med en mer än en tioprocentig arbetslöshet. Förutom Sörmland är det Blekinge och Gävleborg. Just i Gävleborg, som gränsar till minst drabbade Uppsala län, är tendensen extra dyster:

Endast i två av Gävleborgs tio kommuner går arbetslöshetssiffrorna åt rätt håll. Arbetslösheten i detta det sydligaste norrlandslänet har stigit från 10,4 till 10,9 procent det senaste året. Det är den största relativa ökningen i hela landet. Det är en stor andel långtidsarbetslösa i länet, sex av tio arbetslösa har gått utan arbete i mer än sex månader.

Högst andel arbetslösa i Gävleborg har bruksorten Sandviken med 12,6 procent. Lägst var arbetslösheten i Nordanstig (6,0 procent). Nordanstig är tillsammans med Gävle de två kommuner där arbetslösheten har minskat jämfört med juli 2014. I övriga ökade den, mest i Ockelbo kommun.

– Det är ingen rolig läsning, men en ljuspunkt i mörkret är att ungdomsarbetslösheten faktiskt minskat något det senaste året. Budskapet till alla unga står fast; gå klart gymnasiet så ökar chanserna att få ett arbete väsentligt, säger Gabriella Persson Turdell, Arbetsförmedlingschef i Ljusdal.

Sverigeettan när det gäller lägst arbetslöshet, Uppsala län, gynnas av att ungdomsarbetslösheten hålls nere. Där ligger den på 8,5 procent, vilket är lägst i hela landet.

– Minskningen beror bland annat på en starkare efterfrågan på arbetskraft inom hotell och restaurang och handel. Dessa yrkesområden inrymmer många lämpliga jobb för unga, säger Therese Landerholm, utredare på Arbetsförmedlingen i Uppsala län.

Relativt låg ungdomsarbetslöshet noteras också i Stockholm (8,6 procent) och i Halland (9,0 procent). Högsta ungdomsarbetslösheten, som gäller i åldrarna 18-24 år, redovisas i Gävleborg (22 procent), Blekinge (21,9 procent) och Skåne (17,7 procent).

Av de tre storstadsregionerna sticker Skåne ut negativt och hamnar i bottenskiktet, medan både Stockholm och Västra Götaland håller sig på den bättre halvan. Trots stor efterfrågan på skånsk arbetskraft är arbetslösheten hög, nästan tio procent.

– Vi ser allt tydligare hur tufft det är för långtidsarbetslösa och utrikes födda, säger Arbetsförmedlingens marknadsområdeschef i Skåne, Pia Gustavsson. Skillnaderna mellan de 33 skånska kommunerna är dock stora. Arbetslösheten var lägst i Lomma (3,3 procent) och högst i Landskrona och Malmö med vardera 15,1 procent. Den fortsatt höga arbetslösheten i Malmö och Landskrona beror  bland annat på att en relativt hög andel arbetssökande med en mycket svag ställning på arbetsmarknaden.

Förr om åren stod Norrbotten i särklass som det värst drabbade länet. Nu är läget annorlunda. Bara tre län ligger bättre till.

– Det känns bra att den här positiva trenden fortsätter, säger Göran Nilsson, marknadschef för Arbetsförmedlingen i Norra Norrland.

– Jag är också väldigt glad att arbetslösheten minskar så mycket bland ungdomar och personer med funktionshinder, det är ju grupper som om de får långa tider i arbetslöshet riskerar att få det svårt att komma ut på arbetsmarknaden, konstaterar Göran Nilsson och fortsätter:

– Man kan ju leka med tanken hur det kunde sett ut om inte gruvindustrin drabbats av problem, då hade vi nog haft landets lägsta arbetslöshet i dag.

FAKTA/arbetslösheten i länen:

Arbetslösheten i procent juli 2014 (inom parentes motsvarande siffra juli 2014):

1. Uppsala län           5,1            (5,2)
2. Halland                 5,9            (5,8)
3. Gotland                 6,0            (6,0)
4. Norrbotten           6,3            (6,4)
5. Stockholm            6,4            (6,5)
6. Jönköpings län   6,5            (6,4)
6. Dalarna                6,5            (6,3)
8. Västerbotten       6,7            (6,8)
9. Västra Götaland 7,0            (7,3)
9. Kalmar län           7,0            (6,9)
11. Jämtland            7,3            (7,4)
12. Värmland           7,9            (8,2)
13. Örebro län          8,1            (8,3)
14. Kronoberg          8,2            (8,1)
15. Västernorrland  8,5            (8,9)
16. Östergötland      8,9            (9,3)
17. Västmanland      9,0            (9,1)
18. Skåne                   9,9            (10,0)
19. Blekinge            10,2            (9,9)
20. Södermanland 10,3            (10,2)
21. Gävleborg          10,9            (10,4)

Riksgenomsnitt:      7,6            (7,7)