Sjukskrivningarna i kommuner och landsting ökar dramatiskt. Därför har de statliga myndigheterna Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket inlett en gemensam aktion mot sjukfrånvaron i vård, skola och omsorg. Ett av deras vapen är hot om att anmäla kommuner, som inte sköter arbetsmiljöarbetet.

Efter att sjukskrivningarna minskat i början av 2000-talet och pressats ner till runt fem procent kring 2010 började de åter öka 2011 och är nu uppe i sju procent kommunerna och sex procent i landstingen. Ökningarna 2015 var fjärde året i rad.

Tidningen Dagens Samhälle redovisar statistik som pekar ut vilka kommuner som har sämst läge. Med 9,2 procents sjukfrånvaro toppas ligan av Högsby, Ludvika, Ljusdal och Dorotea, tätt följda av Arjeplog och Ragunda. ”Friskast” är Torsby, Emmaboda, Haparanda och Simrishamn, som tillsammans med ytterligare fem kommuner ligger under fem procent.

I landstingen är man mest sjuka i Västernorrland (7,3 procent), Dalarna, (6,8) och Västra Götaland (6,7). Minst drabbade är Kalmar och Halland med fem procents sjukskrivning.

Men det som oroar Försäkringskassan allra mest är den snabba ökningstakten i många av kommunerna och landstingen. Allra mest fel går utvecklingen i Ödeshög, som förra året fick en dryg 50-procentig ökning av sjukskrivningstiden. Ytterligare sex kommuner, Tjörn, Överkalix, Grums, Forshaga, Tomelilla och Storfors hade alla ökningstal på 30 procent eller mer.

Bland landsting och regioner ökade Kronobergs sjukskrivningar med 16 procent och Kalmar län med 14 procent. Inget landsting lyckades minska frånvaron, vilket trots allt noterades i 20 av landets 290 kommuner, allra mest i Perstorp och Kungsör med vardera minus nio procent.

Regeringen har gett Försäkringskassan i uppdrag att vidta åtgärder som bryter den oroande trenden i sjukfrånvaron. Därför kommer myndigheten att kasta sig över de kommuner som är mest misslyckade. Försäkringskassan vill så klart ha förklaringar till varför det gått som det gjort och veta vad som görs åt problemet.

Om inte kommunerna sköter sig och gör vad de kan har Försäkringskassan ett nytt vapen i sin hand: ett avtal med Arbetsmiljöverket, som kan ta i med hårdhandskarna. Det kan bli tal om att anmäla försumliga kommuner och belägga dem med sanktionsavgifter på upp mot en miljon kronor.

Områden där kommunerna blir särskilt synade i sömmarna är vård, omsorg, skola, socialtjänst och personliga assistenter. I arbetsmiljölagen står det att arbetsgivaren ska göra allt som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. Det står också att arbetsgivaren ska uppmärksamma de särskilda risker som finns om en arbetstagare arbetar ensam.

Det Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket begär av kommunerna är att de ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. De måste jobba mer aktivt med rehabilitering och få tillbaka långtidssjukskrivna i arbete. På förebyggande sidan pekar man på möjligheten att bygga ut friskvården, något som till exempel Boxholms kommun satsat på och därför kunnat hålla nere sin sjukfrånvaro under rikssnittet på sex procent. Enligt Dagens Samhälle får de kommunanställda i Boxholm möjlighet att träna gratis två gånger i veckan. Personalchefen Sune Fritz säger till tidningen:

”Vi har cirka 150 medarbetare som utnyttjar detta regelbundet. Jag tror att det gör skillnad. Den som håller igång och smörjer kroppen orkar mer – så enkelt är det.”

Försäkringsdirektör Lars-Åke Brattlund på Försäkringskassan säger att de arbetsgivare som har lyckats vända trenden har satt arbetsmiljön högst upp på agendan och att det måste vara fullt fokus på på frågan, från högsta ledningen och hela vägen ut i verksamheten.