Årets totalskörd av spannmål förväntas bli 4,2 miljoner ton, en minskning med 29 procent jämfört med 2017 och en minskning med 25 procent jämfört med genomsnittet för de senaste fem åren. Det visar Jordbruksverkets skördeprognos.

Totalskörden av oljeväxter förväntas bli 0,2 miljoner ton, en minskning med 44 procent jämfört med 2017 och 36 procent jämfört med genomsnittet för de fem senaste åren.

Huvudorsakerna till den lägre skörden är en minskning av arealen höstsådda grödor, att torkan gett lägre avkastning per hektar för både vår- och höstsådda grödor samt foderbristen som inneburit att spannmål ensilerats till foder istället för att tröskas.

- Det kommer att bli lägre intäkter för jordbruket till följd av de låga skördarna av spannmål och oljeväxter. Dessutom är skördarna av grovfoder, exempelvis gräs, avsevärt lägre än normalt. Det är för tidigt för att säga något om hur stor påverkan på jordbruket blir eftersom prisutvecklingen också måste tas med i bilden, säger Harald Svensson, chefsekonom.