Regeringen föreslår i vårbudgeten att 1,3 miljarder kronor går tillbaka till biståndsbudgeten eftersom kostnaderna för asylkostnader blev mindre än beräknat.

Pengarna ska möta de växande humanitära behoven efter torkan i Afrika söder om Sahara, sexuella och reproduktiva rättigheter och hälsa (SRHR) och det internationella klimatarbetet. Detta är en del av en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

- Biståndet behövs mer än någonsin, eftersom världen just nu står inför flera svåra utmaningar samtidigt. Krig, konflikter och torka som förvärrats på grund av klimatförändringarna har orsakat den värsta svältkatastrofen i Afrika söder om Sahara i modern tid, säger Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete.
Kostnaderna för asylmottagande inom biståndsramen beräknades i budgetpropositionen 2017 uppgå till 8,1 miljarder kronor år 2017, men i vårändringsbudgeten beräknas kostnaderna till 6,8 miljarder kronor. Anledningen till detta är att antalet asylsökande minskade från 51 200 personer i Migrationsverkets juliprognos 2016 till 34 700 personer i februariprognosen 2017.