Så finns det bara en riksrevisor. De båda övriga hoppar av. Susanne Ackum entledigades i förra veckan och nu säger även Ulf Bengtsson upp sig. Margareta Åberg är ensam kvar. Riksdagens konstitutionsutskott får bråda dagar att hitta två nya – som ska väljas av riksdagen i plenum.

– Ifrågasättandet av mitt oberoende i kombination med mitt hälsotillstånd gör att jag nu drar slutsatsen att jag inte har den kraft, den ork och det engagemang som krävs för att jag ska kunna fullfölja mitt uppdrag som riksrevisor, skriver Ulf Bengtsson i ett pressmeddelande.

Både Ulf Bengtsson och Susanne Ackum, men även den kvarvarande riksrevisorn Margareta Åberg, har fått utstå skarp kritik i samband med att Dagens Nyheter granskat deras arbete i en serie avslöjande artiklar.

Susanne Ackum slutade tvärt när hon konfronterades av DN med uppgifter om fel hon ansågs ha begått. Hon höll delvis med, hon hade gjort fel.

Ulf Bengtsson sjukskrev sig i samband med att hans agerande i ett enskilt ärende blev ifrågasatt.

Men den tredje, myndighetens administrativt ansvarige riksrevisor, Margareta Åberg, valde att sitta kvar. Om inte en riksdagsmajoritet i plenum röstar bort henne kan hon oinskränkt behålla sin position den totala tiden på sju år. Hon har fem år kvar på sitt mandat.

Riksdagen kan inte påverka vad och hur dess valda riksrevisorer ska granska statliga verksamheter. I dagarna har parlamentets beredande organ, konstitutionsutskottet, KU, satt i gång arbetet med att hitta Susanne Ackums efterträdare. I dag utvidgas det uppdraget till att hitta två i och med att även Ulf Bengtsson avsäger sig jobbet.

De två nya kommer sedan att väljas på sju år. Efter den perioden kan de inte omväljas. Men det har hittills varit rätt sällan som någon av riksrevisorerna kunnat/orkat/velat stanna ens i dessa sju år. Dock har riksdagen aldrig avsatt någon.