Folkhälsomyndigheten ska förstärka arbetet med information om vaccinationer  till barn och deras föräldrar. Myndigheten får 10 miljoner kronor.

- Vaccinationer är ett av de mest effektiva sätten att förebygga sjukdomar. Felaktig information kan försvåra för föräldrar att göra välgrundade val kring sina barns vaccination, säger socialminister Annika Strandhäll.

- Missuppfattningarna kring vaccinationer är många. Därför behöver vi stärka informationsinsatserna, inte minst i de grupper där vaccinationsviljan är lägre. Det är målet med regeringens beslut, säger socialminister Annika Strandhäll.

Alla barn i Sverige har rätt till kostnadsfri vaccination mot nio allvarliga sjukdomar; difteri, stelkramp, kikhosta, polio, HIB-infektion, pneumokockinfektion, mässling, påssjuka och röda hund. Alla flickor erbjuds dessutom vaccination mot humant papillomvirus (HPV).

I Sverige finns inga krav på obligatorisk vaccination, utan det är föräldrarna som avgör om barnet ska vaccineras. Inför dessa beslut har föräldrar ofta många frågor om varför man ska låta sitt barn vaccineras; om risker, biverkningar och hur vaccinationen går till.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 20 januari 2021.