Totalt satsas drygt 6 miljoner kronor inom ett antal områden för att förbättra villkoren för produktion och saluföring av biodlingsprodukter. Hälften av pengarna finansieras av EU-medel.

- Det är positivt att kunna konstatera att vi fått in många ansökningar och att så många vill bidra till att utveckla detta viktiga område och bidra till bättre bihälsa, säger Magnus Gröntoft på Jordbruksverket.

Under programperioden 2017-2019 har regeringen betonat vikten av insatser som ger kollektiv nytta för branschen. Viktiga områden är bättre bihälsa och kompetensutveckling av biodlare, kombinerat med ett ökat fokus på bättre tillgång till pollen- och nektarväxter i odlingslandskapet.

Syftet med programmet är också att minska den negativa påverkan på biodlingen av skadegöraren varroakvalstret. Eftersom vi fått in så många ansökningar har vi varit tvungna att göra hårda prioriteringar.
Programmets fyra mål

God bihälsa är det viktigaste målet
Fortsatt tillväxt och konsolidering
Informations- och kursmaterial till utbildning och marknadsföring
Tillgång till bra pollen- och nektarväxter i odlingslandskapet