Personer med synnedsättning och dyslexi, ska få bättre tillgång till böcker och litteratur. Bland annat kommer utbudet av talböcker på andra språk än svenska att öka.

– Det är en fantastisk upplevelse att få ta del av en bra bok. Därför är det självklart att så många som möjligt ska få ta del av litteratur på fler språk, säger biträdande justitieminister Heléne Fritzon.

I dag får man inte sprida talböcker mellan länder utan tillstånd från upphovsmannen. Det här begränsar tillgången till litteratur för personer som har en synnedsättning eller någon form av läsnedsättning, som dyslexi. För att komma tillrätta med problemet och öka tillgången till litteratur föreslår regeringen en ny reglering i upphovsrättslagen.

En viktig nyhet blir att anpassade exemplar kommer kunna spridas inom EU men också till länder utanför EU. Det här ökar förutsättningarna för ett utbyte av litteratur mellan länder och för att personer med syn- eller läsnedsättning i Sverige ska kunna ta del av mer litteratur på andra språk än svenska.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 11 oktober 2018.