Försäkringskassan ska se över om bilstöd till personer med funktionsnedsättning fungerar och hur stödet kan förbättras.

Den nya bilstödslagen trädde i kraft 1 januari 2017 för att förbättra stödet till dem med sämre ekonomiska möjligheter att köpa bil och bättre gynna dem med mest omfattande anpassningsbehov.
Försäkringskassan ska särskilt titta på konsekvenserna för dem med låga inkomster, dem som har behov av bil med särskilda mått för motordriven rullstol, eller liknande hjälpmedel, samt för dem som har behov av särskild utrustning för att kunna använda bilen, exempelvis särskild teknik.

Försäkringskassan ska även lämna förslag på åtgärder om det behövs för att stärka enskildas möjligheter att kunna köpa bil med bilstöd.
Regeringen har också beslutat att inkludera automatisk öppning och stängning av skjutdörr i anordningar som berättigar bilstöd.