I morgon, fredag, lämnar regeringen en extra ändringsbudget för 2018 till riksdagen med anledning av behovet av stöd till djurägare inom lantbruket som drabbats av torkan 2018. Det betyder att 460 miljoner kronor av det krispaket som aviserades i juli snabbt kan betalas ut till drabbade lantbrukare. Regeringsbeslutet bygger på en överenskommelse med Alliansen och Vänsterpartiet.

– Den torra sommaren har inneburit en exceptionell situation för lantbruket och särskilt för djurägare inom lantbruket. Som regeringen tidigare har aviserat, vill regeringen stötta drabbade lantbrukare under 2018 och 2019. Det är angeläget att åtgärder vidtas snarast för att begränsa de konsekvenser som uppstått, säger finansminister Magdalena Andersson (S).

Regeringen aviserade i juli 2018 ett krispaket till lantbrukare som drabbats av torkan på totalt 1,22 miljarder kronor. För att säkerställa att krispaketet till lantbrukarna kan betalas ut så fort som möjligt har regeringen nu beslutat om en extra ändringsbudget som rör den första delen av krispaketet, på totalt 460 miljoner kronor.

Stöden kommer i och med detta kunna betalas ut väsentligt tidigare än om förslaget skulle placeras i den ordinarie ändringsbudgeten.

– Torkan har fått allvarliga konsekvenser för det svenska lantbruket, till exempel har grovfoderpriserna ökat kraftigt. Regeringen bedömer att åtgärder måste vidtas så snabbt som möjligt för att ge de svenska lantbrukarna bättre förutsättningar att hantera denna svåra situation, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Jordbruksverket kommer att ansvara för att betala ut ett stöd på totalt 400 miljoner. Stödet inriktas på djurägare med nötkreatur och får och utformas som ett enhetligt stöd per djur. Livsmedelsverket ansvarar för att genomföra en sänkning av slakteriavgiften med 60 miljoner kronor

Regeringen aviserade i juli 2018 att det för 2019 tillkommer ytterligare stödåtgärder på 760 miljoner. Jordbruksverket har fått i uppdrag att i dialog med branschen utforma åtgärderna så att medlen kan riktas där de gör störst nytta för det svenska lantbruket och livsmedelssektorn.

Regeringen har förankrat behovet av en extra ändringsbudget med Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Vänsterpartiet.