Att bygga bostäder i trä ger hälften så stora klimatgasutsläpp jämfört med att bygga dem i betong.  Av det skälet vill nye bostadsministern Peter Eriksson (MP) att mer byggs i trä. Regeringen satsar nu på att forska kring hållbart byggande – och därmed uppfylla maningen från FN:s klimatmöte i Paris att satsa på byggande i trä.

Under årets Almedalsvecka i Visby i juli presenterades en helt ny klimatstudie, gjord av KTH och IVL, där två flerbostadsbyggen jämförs. Det ena, i Sundbyberg, med stomme av massivt trä. Det andra, i Hökarängen, med stomme av betong. Forskarnas slutsats var att utsläppen av klimatgaser från träbyggnationen var hälften så stora som för betongbyggnationen.

– Ur klimatsynpunkt har trä som material väldiga fördelar, säger bostadsminister Peter Eriksson, som kommer att slå ett slag för ökat trähusbyggande när han håller tal på ett seminarium på Trä & Teknik på Svenska Mässan i Göteborg den 7 september.

– Studier visar också att upp till 80 procent av det totala klimatutsläppet från ett hus sker under byggprocessen. Det är nog väldigt mycket mer än vad man tidigare trott, säger Peter Eriksson.

– Vi har länge fokuserat på att minska energianvändningen under boendet, t ex genom att isolera bättre och använda förnybara energikällor. Men inte till fullo insett att klimatpåverkan kan minskas i själva byggprocessen.

Bostadsministern kan tänka sig olika åtgärder för att öka byggandet i trä. Han hänvisar till ansträngningarna för att få utsläppshandelssystemet på EU-nivå att fungera bättre i varje enskild bransch: cement, stål, aluminium, etc.

– Klimatutsläpp ska kosta, eftersom de är ett problem för samhället. Från regeringens sida vill vi driva frågan om hållbart byggande. Boverket kan göra det på olika sätt. Men framförallt har kommunerna genom sitt ansvar för planfrågor möjlighet att t ex styra mot ett ökat byggande i trä.

I Västerås har inflyttningen just börjat ett nytt sex våningar högt hyreshus byggt i trä. Det har uppförts av det kommunala bostadsbolaget Mimer, vars projektchef Thomas Wall säger:

– Att bygga flerfamiljshus i trä kommer tillhöra framtiden och det är ett intressant komplement för den svenska byggindustrin. Trähusen är bra både för människan och för miljön. Det är en speciell känsla att gå in i huset som känns lugnt, ombonat och varmt. Det tycker vi, byggarna som jobbat i huset och hyresgästerna som nu flyttar in. Mimer radar upp en rad argument för att bygga fler trähus:

”Fördelarna att bygga hus i trä är många. Det gäller både den subjektiva känslan hos de boende, miljövinsterna och själva byggandet. Trä är en förnyelsebar råvara som binder koldioxid när det växer och förbrukar sedan mindre energi när det omvandlas till ett byggnadsmaterial, i jämförelse med tillverkning av cement och tegel.

Det är också betydligt lättare att jobba med trä än med sten. Många byggnadsarbetare föredrar att jobba med trä med tanke på arbetsmiljön, det dammar inte, det är lättare att jobba med och enklare att justera jämfört med betong. Trä är lättare än betong och kan därför sänka kostnaderna för grundläggning.

Trähus ger bättre inomhusklimat och produktionen av trähus är mindre energikrävande.”

Stockholms stad satsar just nu på att bygga prispressade hyreshus enligt en modell som kallas Stockholmshusen. Samtliga tre kommunala bostadsbolag, Svenska Bostäder, Familjebostäder och Stockholmshem, ska tillsammans fram till 2020 uppföra närmare 5.000 lägenheter. De tre bolagen har i sin tur utsett fyra byggnadsföretag att bygga bostäderna.

Ett av dessa företag är Lindbäcks Bygg, som prefabricerar hus i trä i moduler. Lindbäcks kommer om något år att tillverka dessa trähus i två fabriker, i Piteå dels i en befintlig, dels i en fabrik som just nu är under byggnation. Efterfrågan på flerbostadshus i trä växer. Men än så länge dominerar produktionen av hus i betong, som omhuldas av de största byggkoncernerna.

Bostadsminister Peter Eriksson menar att Sverige har alla förutsättningar att ligga i internationell framkant när det gäller träbyggnation:

– Ett argument arkitekter borde ta till sig är att trä åldras mycket vackrare än t ex betong. Även det tycker jag är ett skäl att använda trä i högre utsträckning.