I dag hålls det femte och sista sista i raden av regeringens så kallade trepartssamtal om hur man ska kunna skapa snabbspår in på arbetsmarknaden för nyanlända. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson möter denna gång parterna i offentlig tjänstesektor.

Regeringen vill korta tiden från nyanländas ankomst till arbete. Förutsättningar finns. Många nyanlända har utbildning inom bristyrken samtidigt som många arbetsgivare inte finner rätt kompetens.

Ylva Johansson har tillsammans med sin statssekreterare Irene Wennemo genomfört trepartssamtal med centralorganisationerna, byggbranschen, industrisektorn och privat sektor. Nu har turen kommit till den offentliga sektorn. Det här är det femte och sista inledande trepartssamtalet om nyanländas etablering på arbetsmarknaden.

Vid mötena har samtalen med parterna handlat om om hur branscherna ska kunna underlätta nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Förhoppningen är att branschvis skapa modeller för hur snabbspår in på arbetsmarknaden ska kunna se ut.

Yrkesbedömning, validering, utbildning och översättning av kompetens är exempel på vad som har lyfts fram under samtalen. Senast 1 maj väntas de parter som är intresserade av att delta i utformningen av snabbspår höra av sig till regeringen.