SKL anser att bredbandsnät gör mest samhällsnytta om de är offentligt ägda.

Sveriges kommuner och landsting, SKL, säger upp en överenskommelse med Konkurrensverket och Post- och telestyrelsen. Överenskommelsen gjordes 2010 och beskriver hur kommuner ska agera som ägare till stadsnät, det vill säga lokala bredbandsnät.

Den främsta orsaken till att SKL säger upp överenskommelsen är att den anger att marknaden i första hand ska tillgodose behovet av bredbandsnät, och att kommuner endast ska träda in när ”kommersiella marknadsförutsättningar inte föreligger”.

SKL anser att bredbandsnäten, både de lokala och de nationella som binder ihop de lokala, gör störst samhällsnytta när de är offentligt ägda.

– Bredbandsnäten är en samhällsbärande infrastruktur, precis som våra vägar och järnvägar. Det behöver därför finnas bredbandsnät som ägs av staten och kommunerna medan företagen konkurrerar om att få använda dem för att erbjuda bästa möjliga bredbandstjänster till lägsta möjliga pris, säger Anders Henriksson, förste vice ordförande på SKL.

SKL anser att bredbandsnäten är ett samhällsansvar som behövs när kommunernas och landstingens välfärdstjänster digitaliseras. Många får vård i hemmet med hjälp av ny teknologi.

– Studier visar också att bredbandstjänster är 20 till 30 procent billigare för slutkunden i kommuner där det finns offentligt ägda stadsnät som företagen kan använda på öppna och likvärdiga villkor, säger Anders Henriksson.