Det är inte alltid möjligt att få snabbt bredband på landsbygden via nedgrävd fiber. Men då kan Jordbruksverket bistå med ekonomiskt stöd för trådlösa tekniklöningar, typ radiolänk – om lösningen uppfyller kraven på hastighet och tillförlitlighet.

Det meddelar Jordbruksverket, som har fått många frågor om trådlösa tekniklösningar. Dessa kan också  få bredbandsstöd. Förutsatt att den tekniska lösningen uppfyller kraven på hastighet och tillförlitlighet.

– Radiolänk kan vara ett komplement där det inte är ekonomiskt hållbart eller geografiskt möjligt att bygga med fiber, säger Håkan Hylén på Jordbruksverkets landsbygdsutvecklingsenhet. Bredbandslösningar med radiolänk kan beviljas stöd så länge den uppfyller kraven på hög överföringshastighet och tillförlitlighet.

Det är Post- och telestyrelsen som hjälper Jordbruksverket och länsstyrelserna med bedömningar om en viss trådlös tekniklösning uppfyller kraven.

Ett snabbt bredband gör det möjligt för dig som bor på landsbygden att vara en del av det digitala samhälle som nu växer fram. Regeringen satsar därför 3,25 miljarder kronor i landsbygdsprogrammet för att bygga ut snabbt bredband på landsbygden.