Det byggs många nya bostäder i Sverige, men inte tillräckligt många. Boverket slår larm efter att ha analyserat senaste SCB-statistiken som visar att årstakten ligger på strax under 70.000 – när det i själva verket skulle behöva tillkomma 80.000 nya bostäder per år.

– Vår roll är att ge signaler om utvecklingen av tillgång och efterfrågan på bostäder. Nu ser vi i våra analyser en utplaning av bostadsbyggandet som kan få betydelse för bostadsmarknaden både på lång och kort sikt. Det är viktigt att det byggs tillräckligt, annars får det konsekvenser som till exempel ökad trångboddhet, prisökningar på marknaden, fler hemlösa och att det blir svårare för unga att flytta hemifrån, säger Boverkets generaldirektör Anders Sjelvgren.

Sammanlagt under hela 2017 ökade bostadsbyggandet, jämfört med föregående år. Men man kan se en förändring under det tredje kvartalet då antalet nybyggda bostäder stagnerade.

Samtidigt visar Boverkets prognoser att bostadsbyggandet inte är tillräckligt. Fram till år 2025 behöver 600.000 bostäder byggas för att fylla behovet, framför allt de närmaste åren för att kompensera för det som inte byggts tidigare år och för att räcka till den växande befolkningen.

SCB:s senaste siffror visar att det förra året påbörjades 67.750 bostäder, inklusive nettotillskott genom ombyggnad. Det färdigställdes 53.500 bostäder under året.

– Vi har ett högt bostadsbyggande, men behovet är större. Enligt Boverkets beräkningar borde nivån ligga runt 80.000 bostäder, framhåller Anders Sjelvgren.

Byggandet av hyresrätter utvecklades sämre än bostadsrätter under det andra halvåret, jämfört med motsvarande period 2016.

Boverket noterar även att antalet bygglov för flerbostadshus bromsade in markant under det fjärde och sista kvartalet i Storstockholm, Stormalmö och andra kommuner med fler än 75.000 invånare.

Det finns, påpekar Boverket, ett antal verktyg för att behålla ett fortsatt ökat bostadsbyggande:

•    Kreditgarantier för lån till bostadsbyggande
•    Investeringsstöd till hyresbostäder och studentbostäder
•    Investeringsstöd till bostäder för äldre

– Vi ser att intresset för de statliga kreditgarantierna ökar och att investeringsstöden används runt om i landet och har hittills gått till 14.000 bostäder, säger Anders Sjelvgren.