För personer som byter kön ska från 1 juni i år det nya personnumret knytas ihop med personens familj i folkbokföringen.

– Det är en efterlängtad förändring för dem som berörs, säger Ingegerd Widell, verksamhetsutvecklare på Skatteverket. Nuvarande rutin kan innebära problem för föräldrar med vårdnad av barn eftersom det gamla personnumret visas i barnens personbevis.

– Eller vid en bouppteckning, då den som ändrat sin könstillhörighet måste berätta om detta eftersom det är dennes gamla personnummer som är knutet till den avlidna föräldern.

För en man som blivit kvinna anges hon efter förändringen som barnets mor i bland annat personbevis.

Förändringen gäller alla som ändrar kön efter 1 juni 2016. Den som tidigare ändrat sitt kön kan begära ändring i folkbokföringen.