Bland dagens pensionärer, de så kallade 40-talisterna, hade 83 procent högre ekonomisk standard 2016, då de var 67 år, än de hade 1999 som 50-åringar. Det har Statistiska centralbyrån, SCB, räknat fram, vars statistik visar att den totala ökningen mellan 1999 och 2016, justerad för inflationen, var 51 procent.

Ökningen kan till viss del förklaras av att de nya pensionärerna, de som tillkommit i gruppen 65 år och äldre sedan 1999, har högre pensioner än dem som har avlidit sedan 1999. Detta beror bland annat på att de kvinnor som går i pension nu har förvärvsarbetat mer än de kvinnor som var pensionärer i slutet av förra seklet.

Dagens pensionärer har alltså bättre ekonomisk standard än dem som var pensionärer förr, konstaterar SCB-utredare som presenterar sin analys i myndighetens tidskrift Välfärd, nr 2/2018.

En stor majoritet i denna grupp hade högre ekonomisk standard 2016, som pensionärer, än de hade 1999 då de befann sig i yrkesverksam ålder. Detta gäller främst dem som 2016 relativt nyligen hade blivit pensionärer. Av dem födda 1949 hade 83 procent högre ekonomisk standard 2016, då de var 67 år, än de hade 1999 som 50-åringar. För dem födda 1948 var motsvarande andel 78 procent och även för dem födda 1943–1947 var andelen högre än 50 procent. För dem födda 1940–1942 hade cirka 45 procent en högre ekonomisk standard 2016 än 1999.

En viktig förklaring till den utveckling vi ser är att de yngre i den grupp vi studerar, de som föddes i slutet av 1940-talet, hade många år med stigande reallöner mellan 1999 och året de gick i pension. Detta innebär att den minskning av inkomsten som de allra flesta får när de går i pension inte blev större än att de hade ungefär samma ekonomiska standard det år de fyllde 70 år som de hade när de var 56 år.

En bidragande orsak till ökningen för många är också att de när de var 50 år, eller strax över, fortfarande hade hemmaboende barn i hushållet. Att barnen flyttar hemifrån innebär oftast en kraftig ökning av den ekonomiska standarden för den eller de som är kvar i hushållet. Som exempel kan nämnas att av dem som hade hemmaboende barn 1999, men inte 2016, var det cirka 95 procent som hade högre ekonomisk standard 2016 än 1999. Av dem som var ensamstående utan barn vid båda åren hade cirka hälften, både bland kvinnor och män, högre ekonomisk standard 2016 och av dem som var sammanboende utan barn både 1999 och 2016 hade drygt 40 procent högre standard 2016.

En annan faktor som bidrar till att framför allt de yngre 40-talisterna har haft en bättre utveckling sedan 1999 än de äldre är att många av de yngre år 2016 är i den fas då de tar ut större delen av sin tjänstepension och sitt privata pensionssparande. Men även bland de äldre 40-talisterna, som oftast har låg tjänstepension och privat pension, ligger den ekonomiska standarden 2016 i paritet med nivån 1999.

Ökningen för de yngre beror också till viss del på att det 2016 var relativt många av dem som nyligen hade fyllt 65 år som fortfarande arbetade. Detta gäller dock främst åldrarna strax efter pension och inte i så stor utsträckning dem som har fyllt 70 år.