Sverige kan redan nästa år tillåta försök med helt självkörande fordon. Ett förslag har nu lagts som kan göra Sverige attraktivt för sådana biltester.

Förslaget innebär försök med fordon som på vissa vägsträckor kör själv utan någon förare.

– Möjligheten att kunna bedriva försöksverksamhet i riktig trafik är viktig för att kunna ta nästa steg i teknikutvecklingen och därmed främja innovation, konkurrenskraft och trafiksäkerhet, säger utredaren Jonas Bjelfvenstam.

Sverige har goda förutsättningar att bli ett attraktivt land för ett växande antal försök med olika typer av självkörande fordon, anser utredaren.

Jonas Bjelfvenstam föreslår att det är testorganisationen som ansvarar för bilen när den är förarlös.

Det ska finnas kameror som övervakar omgivningen utanför fordonet. Och bildmaterialet från insidan av bilen ska, före lagring, avidentifieras permanent. En ”svart låda” ska finnas i varje fordon. Testorganisationen ska lagra information från fordonets sensorer och om det händer något ska informationen lämnas till polis, åklagare eller den som tecknat försäkring för fordonet. Informationen behövs för att utreda vad som har hänt.

Ersättning om olyckan är framme ska täckas av trafikförsäkringen och det är fordonets ägare som är skyldig att se till att fordonet har en trafikförsäkring.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 maj 2017.