Kommuner och landsting är sedan 1 januari 2018 skyldiga att förebygga spelproblem och erbjuda stöd och behandling till de 134 000 svenskar som har problem med spelandet. Forskare vid Stockholms universitet har undersökt beredskapen inför det utökade ansvaret och funnit brister.

Forskarna David Forsström och Eva Samuelsson vid Institutionen för folkhälsovetenskap har intervjuat personer med mångårig erfarenhet av spelberoendebehandling från kommuner, landsting, myndigheter och frivilligorganisationer. Resultaten är tydliga: beredskapen för att hjälpa personer med spelproblem varierar kraftigt över landet, och på många ställen finns stora behov av kompetensutveckling.

– Det ser väldigt olika ut i landet vilket slags stöd som finns att få i dagsläget. I storstäderna finns i regel behandling tillgänglig, men det kan vara långa väntetider, säger Eva Samuelsson. På vissa orter fyller frivilligorganisationer som Spelberoendes riksförbund en viktig stödfunktion. Det finns stora behov av kompetensutveckling inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten idag, säger Eva Samuelsson. Man måste våga ställa frågor om spel om pengar när personer söker hjälp för stress, sömnsvårigheter, ångest, depression eller återkommande ekonomiska bekymmer.

– Att få till fungerande samverkan mellan kommuner och landsting är en stor utmaning, menar hon utifrån erfarenheterna på alkohol- och narkotikaområdet. Detta gäller särskilt personer som har samtidig psykisk ohälsa. Institutionen för folkhälsovetenskap kommer göra en ny undersökning om två år för att se ur samverkan och stöd och behandling ser ut för personer med spelproblem då.

Ungefär 134 000 personer bedöms ha spelproblem i Sverige. Det kan röra sig om att spela för mer än vad man tänkt sig, att bli stressad eller få ångest till följd av spelandet eller att få ekonomiska bekymmer. Det är dock ovanligt att personer som spelar för mycket söker stöd av utomstående, och Eva Samuelsson påbörjar nu en studie om varför. Hon vill intervjua personer som spelar för mycket men av olika anledningar drar sig för att söka hjälp.

– Vanliga skäl som framkommit i studier i andra länder är att man vill klara av det på egen hand eller känner skam för att söka hjälp. Det finns dock väldigt lite forskning om detta i Sverige ännu, säger Eva Samuelsson. Siffror från Lotteriinspektionen visar att 8 av 10 som spelar om pengar inte har kunskap om var de skulle vända sig om de skulle känna oro för sitt spelande.