Google är inte alltid villigt att ta bort personuppgifter från sin sökmotor – trots att personer begärt det med stöd av en dom i EU-domstolen. Därför inleder nu Datainspektionen en granskning av Googles hantering.

– EU-domstolens dom gäller även andra sökmotorer men så gott som samtliga 7.500 klagomål från svenskar har gällt Google, säger Datainspektionens jurist Martin Brinnen.

Datainspektionen ska kontrollera hur Google hanterar ”rätten att bli glömd”, det vill säga möjligheten att få sökresultat borttagna.

Domen i EU-domstolen från maj 2014 gör det möjligt för personer att begära att sökmotorer som Google tar bort resultat för sökfrågor som innehåller deras namn i fall resultaten är oriktiga, irrelevanta, inte längre relevanta eller överflödiga.

– Vi har valt ut några klagomål som vi kommer att granska närmare. Vi ska kontrollera de bedömningar som Google gjort och vilka rutiner bolaget har för att hantera denna typ av ärenden, säger Datainspektionens jurist Martin Brinnen.

Även andra länder inom EU har genomfört eller kommer att genomföra liknande granskningar.