De allra flesta tonåringar är tillfreds med livet, rapporterar Folkhälsomyndigheten. Även om andelen med psykosomatiska besvär har ökat över tid så har livstillfredsställelsen varit stabil sedan år 2001/02.

De allra flesta 11-, 13- och 15-åringar är tillfreds med sina liv. Men det finns tydliga skillnader mellan flickor och pojkar. Bland de 13-åriga flickorna uppger 81 procent hög livstillfredsställelse jämfört med 90 procent bland de 13-åriga pojkarna. För 15-åringarna är motsvarande siffror 77 procent respektive 86 procent.

Livstillfredsställelse är ett mått på hur man bedömer sitt liv i allmänhet, och tros vara ganska stabil över tid hos en individ jämfört med spontana känslor. Barn och ungas livstillfredsställelse har starka samband med deras livserfarenheter och relationer, särskilt inom familjen, men även skolfaktorer är viktiga.

– Det är glädjande att de allra flesta tonåringar uppger att de är tillfreds med livet, trots att många besväras av exempelvis huvudvärk, sömnsvårigheter eller nedstämdhet, säger utredaren Maria Corell.

Andelen tonåringar med hög livstillfredsställelse har varit oförändrad sedan den började mätas år 2001/02. Detta samtidigt som andelen med minst två psykosomatiska besvär mer än en gång i veckan har ökat bland de 15-åriga flickorna och pojkarna under samma period.