De som bor i fattiga bostadsområden har i genomsnitt sämre hälsa än de som bor i rika områden.

En orsak kan vara socioekonomiska faktorer som både påverkar var man bor och vilken hälsa man har. En annan orsak kan vara att bostadsområdet påverkar hälsan.

IFAU – Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering studerar hälsan hos barn som flyttade mellan bostadsområden under uppväxten. Hälsan mäts som antal nätter på sjukhus under tonåren. Särskilt studeras psykisk ohälsa, olycksfall och riskbeteende.

Att flytta till ett område där de lika gamla barnen har sämre hälsa tycks försämra hälsan för de barn som flyttar dit. Sannolikheten att själv bli inlagd på sjukhus ökar signifikant om sjukhusinläggningar är relativt vanliga bland de andra barnen i området. För psykisk ohälsa och olycksfall ser effekterna ut att vara större än för inläggningar i allmänhet. Detsamma gäller sannolikheten att bli inlagd som en följd av riskbeteende.

– Förhållandena i området tycks spela roll för ungdomars hälsa, säger rapportförfattaren Evelina Björkegren. Det kan bero på den fysiska miljön, men även gruppbeteenden och förebilder hos grannar och kompisar kan påverka tonåringarnas risk att drabbas av psykisk ohälsa eller olycksfall.