Detaljhandeln i Sverige sålde bra i juni i år och hade 4,9 procents högre omsättning än samma månad i fjol. Och under första halvåret steg försäljningsintäkterna med 2,7 procent. Ändå är uppgången lägre än i restaurangbranschen och hos bilhandlarna.

Enligt ny statistik från Statistiska centralbyrån, SCB, ökade försäljningsvolymen med 3,5 procent i juni 2017 jämfört med motsvarande månad 2016. Dagligvaruhandeln ökade med 1,7 procent medan sällanköpsvaruhandeln ökade med 4,9 procent.

I en kommentar från Handels utredningsinstitut, HUI Research, landade den preliminära försäljningssiffran för detaljhandeln i juni på drygt 70 miljarder kronor, vilket gör månaden till den omsättningsmässigt största under det första halvåret. Detaljhandelns försäljningstillväxt, i löpande priser, ökade med 4,9 procent i juni, vilket får anses vara ett starkt resultat då jämförelsetalen från tidigare år är tuffa.

Detaljhandelns försäljning har växt med 2,7 procent i löpande priser under det första halvåret. Utvecklingen kan jämföras med hushållens totala konsumtion som enligt SCB:s månatliga konsumtionsindex växt starkare.

Tidigare år har detaljhandeln tagit marknadsandelar från andra hushållsnära branscher, men det preliminära resultatet för innevarande år pekar istället på ett motsatt förhållande. Restauranger och motorhandeln är två exempel på konkurrerande branscher som växt betydligt starkare än detaljhandeln hittills i år.

Dagligvaruhandelns preliminära försäljning i juni uppgick till drygt 30 miljarder kronor, vilket motsvarar en försäljningstillväxt om 5,3 procent i löpande priser. Juni är en av de omsättningsmässigt största månaderna för dagligvaruhandeln endast slagen av december. Detta förklaras av kombinationen midsommar samt semesterinköp, där den senare genererar höga snittkvitton för dagligvarubutikerna. Den preliminära tillväxttakten för dagligvaruhandeln under juni månad är dock högre än förväntat.